Aktualności

Nie każda sprzedaż dokonana przez dłużnika jest karalna

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie jednemu z warszawskich przedsiębiorców reprezentowanym przez adwokata Oskara Sitka, postawiła zarzut tego, że będąc niewypłacalny, wykonując opracowany przez zarządcę (ustanowionego przez sąd) w postępowaniu sanacyjnym plan restrukturyzacyjny sprzedał małowartościowe i generujące stałe koszty ruchomości czym uszczuplił zaspokojenie swoich wierzycieli, tj. o czyn z art. 300 § 2 k.k.

Poręczenie za zapłatę weksla in blanco wystawionego na zabezpieczenie umowy pożyczki nie stanowi poręczenia z tytułu umowy pożyczki – Agnieszka Lewandowska dla Dziennika Gazety Prawnej

Banki, udzielając pożyczek i kredytów, oczekują ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń spłaty np. w postaci poręczenia cywilnego oraz poręczonego weksla in blanco. Praktyka wskazuje, że poręczyciele często nie dostrzegają różnicy w udzielonych poręczeniach, a w konsekwencji traktują ustanowione poręczenia jako jedno poręczenie spłaty pożyczki lub kredytu – pisze radca prawny Agnieszka Lewandowska w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Jak małżonkowie odpowiadają za wspólnie zaciągnięte długi? – Oskar Sitek dla Dziennika Gazety Prawnej

Podstawową zasadą prawa zobowiązań jest obowiązek dłużnika zapłaty długu (art. 353 Kodeksu cywilnego). Co w sytuacji, gdy dłużnik pozostaje w związku małżeńskim? Otóż za własne długi małżonek odpowiada całym swoim majątkiem osobistym. Natomiast za długi, które małżonkowie zaciągnęli wspólnie, każde z nich odpowiada swoim majątkiem osobistym oraz oboje majątkiem wspólnym, o czym stanowi art. 370 Kodeksu cywilnego. Wówczas wierzyciel może żądać spłaty długu w całości lub w części, od wszystkich małżonków łącznie lub od każdego z osobna – pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Oskar Sitek – adwokat, partner.