Aktualności

Agata Duda-Bieniek prelegentką podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dziedziczenie przedsiębiorstw osób fizycznych”

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych na WPIA Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Dziedziczenie przedsiębiorstw osób fizycznych” współorganizowanej przez Koło Naukowe Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polski Instytut Notarialny

Kancelaria RESIST Rezanko Sitek doradzała spółce z branży przetwórstwa spożywczego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości spółki

Kancelaria RESIST Rezanko Sitek doradzała spółce z branży przetwórstwa spożywczego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości spółki oraz w procesie pozyskania nowego inwestora, który w toku postępowania ostatecznie wydzierżawił całość przedsiębiorstwa oraz złożył oferty na nabycie wszystkich należących do spółki zakładów.

Oskar Sitek w Monitorze Prawniczym CH Beck „Dopuszczalność sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika w całości lub zorganizowanej jego części w postępowaniu sanacyjnym”

Prawo restrukturyzacyjne nie wyklucza możliwości dokonania restrukturyzacji dłużnika także poprzez likwidację (sprzedaż) całości przedsiębiorstwa, o czym przesądza możliwość przygotowania przez dłużnika propozycji układowych zakładających likwidację majątku dłużnika, stosownie do art. 159 ust. 1 PrRestr.

Agata Duda-Bieniek na prawo.pl „Darmowe upadłości dla małych firm, UE pracuje nad przepisami”

Unia Europejska pracuje nad projektem dyrektywy przewidującej, że wniosku o ogłoszenie upadłości mikroprzedsiębiorcy nie będzie można oddalić w sytuacji, gdy dłużnika nie będzie stać na koszty postępowania. Prawnicy chwalą projekt, bo droga obecnie procedura skutkuje tym, że dłużnicy działają w szarej strefie. Widzą tez problemy – zmiany mogą zachęcać do nieodpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

Agata Duda-Bieniek prelegentką podczas konferencji „IP w dobie kryzysu. Prawa własności intelektualnej w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym”

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „IP w dobie kryzysu. Prawa własności intelektualnej w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym”, która odbędzie się 17-18 listopada 2023 r. w Krakowie pod patronatem Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych i Kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny.

Agata Duda-Bieniek dla prawo.pl „Firmy zamiast zwykłej upadłości wolą konsumencką”

Ukryte upadłości – coraz mniej firm w Polsce ogłasza upadłość. Nie oznacza to koniecznie, że rodzimi przedsiębiorcy radzą sobie coraz lepiej – część z nich bowiem znalazła alternatywny sposób na zadłużenie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zamiast zwykłego postępowania upadłościowego prowadzonego na ogólnych zasadach, wybierają upadłość konsumencką – tłumaczy Agata Duda-Bieniek radca prawny w RESIST Rezanko Sitek, doradca restrukturyzacyjny w RESIST Restrukturyzacje.

Tomasz Uljasz dla Rzeczpospolitej „Dzieci mają być lepiej chronione przed przemocą”

Bardzo ważne jest, aby członkowie zespołów interdyscyplinarnych i pracownicy socjalni mieli właściwe przeszkolenie i doświadczenie niezbędne do weryfikacji sytuacji rodzinnej. Ofiary przemocy stosowanej przez osoby najbliższe mają być lepiej chronione. 22 czerwca 2023 roku wejdą w życie przepisy ustawy z 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw – pisze w Rzeczpospolitej adwokat Tomasz Uljasz.

Agata Duda-Bieniek dla prawo.pl „Ogłoszenie upadłości dłużnika nie pozbawia wierzyciela prawa do skargi pauliańskiej”

Sąd Najwyższy przyznał wierzycielom legitymację do wystąpienia z powództwem ze skargi pauliańskiej, pomimo że dłużnik ogłosił upadłość. Ogłoszona 14 czerwca uchwała jest całkowicie przeciwstawnym stanowiskiem do tego, które dotąd wynikało z orzecznictwa, a także z większości poglądów doktryny – pisze Agata Duda-Bieniek na portalu prawo.pl

W jaki sposób syndycy wystawiają na sprzedaż składniki masy upadłości? Jak i gdzie można je kupić? – dla MGBI komentuje Magdalena Zdanowska

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W jaki sposób? W szczególności poprzez pozyskanie środków z likwidacji składników wchodzących skład masy upadłości, co zasadniczo odbywa się poprzez ich sprzedaż.

Piotr Siekierski na prawo.pl „Postępowanie karne może być bardziej skuteczne wobec niesolidnego dłużnika”

Postępowanie karne może przynieść więcej korzyści pokrzywdzonemu wierzycielowi, aniżeli tylko wymierzenie kary nieuczciwemu dłużnikowi i satysfakcji z tym związanej. Uzyskanie takich korzyści nierzadko może być finansowo dla wierzyciela znacznie tańsze, aniżeli proces cywilny, a zdarza się, że i szybciej jest on w stanie uzyskać tytuł egzekucyjny.

Czy w 2023 r. będzie więcej upadłości? Trendy okiem ekspertów. Podsumowanie Piotra Kielocha i Tomasza Romanowskiego dla MGBI

Z jednej strony na stan polskiej gospodarki będą wpływać te same czynniki, co w 2022 r. (wojna na Ukrainie, a co za tym idzie wysokie ceny energii, inflacja). Z drugiej jednak strony nie sposób jednoznacznie i stanowczo stwierdzić, w jak dużym stopniu te oraz inne kwestie (potencjalne działania ustawodawcy związane z rokiem wyborczym) ostatecznie wpłyną na kondycję polskich firm oraz konsumentów.

Agata Duda-Bieniek na portalu prawo.pl „Upadłość konsumencka przedsiębiorcy możliwa, ale są ograniczenia”

Upadłość konsumencka – jak sama nazwa wskazuje – jest postępowaniem prowadzonym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nierzadko zdarza się, że z procedury tej chcą skorzystać byli przedsiębiorcy. Bywają także sytuacje, w których upadły konsument chciałby prowadzić działalność gospodarczą już po zakończeniu postępowania upadłościowego, a czasami nawet w jego toku.

Agata Duda-Bieniek dla Gazety Prawnej „Upadłość konsumencka a alimenty. Czy syndyk może zająć zobowiązanie?”

Jaki wpływ na zasądzone alimenty ma ogłoszenie upadłości przez zadłużonego rodzica? Czy dla dłużnika niewywiązującego się ze swoich zobowiązań ogłoszenie upadłości konsumenckiej może stanowić rozwiązanie umożliwiające umorzenie długów alimentacyjnych? Czy syndyk może zająć alimenty przysługujące upadłemu? Czy ogłoszenie upadłości przez nierzetelnego dłużnika uniemożliwia dochodzenie roszczeń alimentacyjnych?

Restrukturyzacja spółki publicznej jest dużym wyzwaniem – wywiad dla Infor

Wywiad Infor.pl z Dariuszem Karolakiem, prezesem Braster S.A. oraz Piotrem Kielochem, adwokatem i doradcą restrukturyzacyjnym z kancelarii RESIST Rezanko Sitek, która reprezentowała oraz doradzała spółce w procesie restrukturyzacji Braster S.A., innowacyjnej spółki z sektora medtech notowanej na GPW w Warszawie, wielokrotnie nagradzanej za innowacyjność i wykorzystanie sztucznej inteligencji do profilaktyki raka piersi.

Agata Duda-Bieniek w Doradcy Restrukturyzacyjnym „Upadłość konsumencka byłego członka zarządu”

Postępowanie upadłościowe prowadzone wobec byłego członka zarządu przebiega w sposób analogiczny do postępowań upadłościowych prowadzonych wobec innych konsumentów. Jednak, jak pokazuje praktyka, w jego toku pojawia się wiele wątpliwości oraz problemów, które nie występują w toku postępowań prowadzonych wobec konsumentów niebędących uprzednio członkami zarządu.

Agata Duda-Bieniek w Doradcy Restrukturyzacyjnym „Świadczenia na rzecz rodziny a upadłość konsumencka”

Wydaje się zatem, że weryfikacja świadczeń na rzecz rodziny przy ustalaniu możliwości zarobkowych upadłego jest zagadnieniem istotnym, niepozostającym bez wpływu na wysokość kwoty, która zostanie ostatecznie ujęta jako miesięczna rata w planie spłaty wierzycieli. Należy wnioskować, że z uwagi na powszechność, liczbę i różnorodność otrzymywanych świadczeń problematyka ta nie raz będzie przedmiotem rozważań syndyków i sądów upadłościowych.