Aktualności

Prawnicy RESIST w ramach pakietu pomocowego COVID RESPONSE oferują firmom dotkniętymi skutkami pandemii i zagrożonym niewypłacalnością pomoc we wdrożeniu wszelkich dostępnych mechanizmów prawnych lub finansowych.

Biznes nie był wcześniej gotowy na SARS-CoV-2, a wszystkie modele i przewidywania dotyczące planów rozwoju firm nie są już nawet szacunkami, a danymi historycznymi. Im szybciej sobie to uświadomimy, tym sprawniej wypracujemy nowe modele i mapy dalszego postępowania. Tym trafniej zdiagnozujemy źródło problemów i spowolnimy ich rozwój.

Sąd upadłościowy podzielił pogląd prawników RESIST dotyczący znaczenia listy wierzytelności, sporządzonej w postępowaniu upadłościowym po umorzeniu tego postępowania.

Syndyk, reprezentowany przez prawników RESIST z Praktyki Upadłościowej wygrał istotny spór co do znaczenia zatwierdzonej listy wierzytelności (sporządzonej w toku postępowania upadłościowego, które zostało umorzone) dla kolejnego postępowania upadłościowego prowadzonego wobec tego samego przedsiębiorcy.

Korzyści i ograniczenia restrukturyzacji sądowej w dobie pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 negatywnie wpływa na stan polskiej i światowej gospodarki, stanowiąc istotne zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców z niemalże każdej branży. Utrata dotychczasowych źródeł przychodów, konieczność finansowej obsługi inwestycji, z których nie można czerpać zysków, zatory płatnicze – problemy mogą być różne, lecz ich mianownik jest wspólny. Jest to brak wystarczającej ilości środków pieniężnych. W obliczu tych trudności, przedsiębiorcy powinni podjąć zdecydowane kroki, aby chronić swój biznes przed utratą płynności finansowej, a w konsekwencji niewypłacalnością i upadłością.

Doradzaliśmy Spółce wiodącej w branży sprzedaży odzieży segmentu premium w strategicznym dla jej dalszego rozwoju postępowaniu restrukturyzacyjnym, dotyczącym zadłużenia przekraczającego 22 mln zł.

Prawnicy RESIST z Praktyki Restrukturyzacyjnej doradzali swojemu wieloletniemu klientowi, grupie spółek, z branży odzieżowej przy przeprowadzeniu strategicznej dla jego rozwoju restrukturyzacji sądowej, zadłużenia przekraczającego 22 mln zł. Zakończenie procesu restrukturyzacji przyjętym układem pozwoliło kontynuować prowadzoną od 28 lat sprzedaż na terenie całego kraju bez potrzeby finansowania bankowego.

W RESIST powołaliśmy specjalny zespół do wsparcia biznesu najemców w centrach handlowych w czasie pandemii koronawirusa.

W RESIST powołaliśmy specjalny zespół do wsparcia biznesu najemców w centrach handlowych, m.in. opracowując dedykowany im kalkulator wpływu zmian kosztów najmu, kosztów wynagrodzeń oraz marży brutto na wynik finansowy najemcy w zależności od skali zmian (spadków) obrotów w II półroczu 2020 roku. Jednocześnie jesteśmy przygotowani na udzielenie koniecznego wsparcia we wszystkich aspektach działalności najemcy takich jak renegocjacja kontraktów czy pomocy przy stosowaniu rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Prawnicy RESIST z Praktyki Restrukturyzacyjnej doradzali przy opracowaniu i wdrożeniu planu restrukturyzacji 17 mln zadłużenia dużego przedsiębiorstwa spożywczego, działającego na rynkach europejskich.

Prawnicy RESIST z Praktyki Restrukturyzacyjnej doradzali przy opracowaniu planu restrukturyzacji 17 mln zadłużenia dużego przedsiębiorstwa spożywczego, prowadzącego międzynarodową sprzedaż. Doradztwo obejmowało w szczególności wdrożenie planu restrukturyzacji w ramach otwartego w tym celu postępowania restrukturyzacyjnego, przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami oraz doprowadzenie do zatwierdzenia układu.