Aktualności

Szkolenie RESIST i Pulsu Biznesu „Ustawa antylichwiarska – nowe przepisy”

Podczas szkolenia 19 czerwca organizowanego przez Puls Biznesu i RESIST Rezanko Sitek, adwokat Tomasz Romanowski i radca prawny, doradca restrukturyzacyjny Agata Duda-Bieniek odpowiedzą na pytania:

 • Na czym polega zasadnicza zmiana dotycząca oceny zdolności kredytowej?
 • W jaki sposób powyższa ocena powinna być wykonywana?
 • Jakie regulacje dotyczące kosztów pozaodsetkowych wprowadzono?
 • Jak można zabezpieczyć udzielane pożyczki?
 • Co zmieni się w nadzorze nad instytucjami pożyczkowymi?
 • Jaki wpływ wprowadzone zmiany mogą mieć na windykację roszczeń?
 • Jakie sankcje mogą spotkać firmy pożyczkowe?
 • Jaką odpowiedzialność ponosi osobiście kadra zarządzająca?

Program:

 • Wprowadzenie – omówienie zasadniczego celu ustawy antylichwiarskiej
 • Nowa ocena zdolności kredytowej
 • Zakazy i ograniczenia w zakresie nadmiernego zadłużania klientów
 • Nowa regulacja w zakresie pożyczek udzielanych przez podmioty prywatne na podstawie kodeksu cywilnego
 • Limity kosztów pozaodsetkowych w pożyczkach udzielanych na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim
 • Nowe warunki formalne funkcjonowania firm pożyczkowych
 • Sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez ustawę

https://www.pb.pl/konferencje/ustawa-antylichwiarska-nowe-przepisy-2d38e5e7-a706-4cb9-83b2-9ab8a232873c