Pro bono

Doradztwo pro bono stanowi istotną część prawniczego etosu, którym kieruje się w swojej działalności kancelaria RESIST. Realizując tę misję wspieramy polskich artystów, a także instytucje kultury, zapewniając im należytą ochronę prawnoautorską.

W ramach działalności pro bono świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym związaną z negocjowaniem, przygotowywaniem oraz opiniowaniem umów przeniesienia autorskich praw majątkowych i udzielenia licencji. Pomoc kancelarii RESIST nie ogranicza się do nieodpłatnych porad prawnych, ale obejmuje również wsparcie finansowania wystaw, wydania albumów, zakupu sprzętu potrzebnego do pracy artystom, jak również ustanawianie stypendiów dla młodych obiecujących uczniów lub studentów kierunków artystycznych.

RESIST jako spółka odpowiedzialna społecznie chętnie angażuje się w działalność o charakterze pro bono na rzecz osób fizycznych, oferując świadczenie nieodpłatnego doradztwa prawnego. Od lat staramy się propagować i podążać za wartościami ugruntowanymi w naszej kulturze organizacyjnej, nie pomijając najwyższej z nich – człowieka. Nasze idee znajdują odzwierciedlenie w praktyce poprzez oferowane wsparcie, działania zmierzające do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa oraz przynależności społecznej. Niesiemy kompleksową pomoc na etapie przedsądowym i sądowym. Reprezentujemy rodziny osób niepełnosprawnych intelektualnie w sprawach o ubezwłasnowolnienie, a następnie o ustanowienie opiekuna prawnego. Oferujemy także profesjonalną pomoc potrzebującym w sprawach administracyjnych o przyznanie świadczeń ZUS przed organami i sądami administracyjnymi. Niesiemy wsparcie rodzinom osób z orzeczeniem o niepełnoprawności przy innych bieżących czynnościach urzędowych. Ostatnio udzieliliśmy pomocy samotnej matce w sprawie dotyczącej weryfikacji prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego oraz związanych z tym świadczeń – sprawę zakończono już na etapie postępowania przed ZUS, bez konieczności składania odwołania do sądu powszechnego do negatywnej decyzji organu.

Pomagamy również organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt, ponieważ ten obszar działalności non-profit jest bliski naszym sercom.

Nasze wsparcie uzyskały między innymi:

Fundacja Sztuk Dwie

Fundacja Sztuk Dwie realizuje programy edukacyjno-animacyjne mające na celu upowszechnianie kontaktu z kulturą i sztuką współczesną różnym grupom społecznym, zawodowym i młodzieży szkolnej, a także programy promujące ciekawe zjawiska w sztuce współczesnej i wspierające działania artystyczne. Fundacji zależy na promowaniu nazwisk nowych, jak i tych, których dokonania zostały zagłuszone w wielogłosie nowych tendencji, czy uległy zapomnieniu w zawierusze dziejów.

Galeria Hos

Galeria HOS promuje i popularyzuje polską sztukę współczesną, będąc miejscem spotkań ludzi, sztuki i wartości. Działalność wystawiennicza Galerii ma charakter otwarty a zgromadzona kolekcja stanowi przekrój dokonań pokoleń twórców; począwszy od klasyków powojennych po artystów wciąż zdobywających rozpoznanie na polskim rynku sztuki. Galeria organizuje spotkania z artystami i kuratorami, wydaje albumy i katalogi oraz prowadzi działalność edukacyjną kierowaną do młodzieży i najmłodszych widzów.

https://www.hosgallery.pl/

Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!

Fundacja Viva! zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt. Ten cel realizuje przez cały wachlarz działań – od reagowania w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzenia spraw w sądach przeciwko ich oprawcom, przez szkolenia instytucji państwowych, aż po prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę kampanii i akcji informacyjnych propagujących etyczne traktowanie zwierząt. Zachęca też do adopcji zwierząt ze schronisk oraz piętnuje niehumanitarne i nieetyczne praktyki firm i osób prywatnych. Od 2012 roku Fundacja jest właścicielem największego schroniska dla zwierząt w Korabiewicach.

https://viva.org.pl/

Fundacja Zwierzęca Kraina

Fundacja Zwierzęca Kraina prowadzi dom opieki nad zwierzętami, zapewniając odpowiednie warunki bytowe dla zwierząt bezpańskich, chorych, porzuconych lub tych, które w innych okolicznościach utraciły swoich właścicieli. Celem Fundacji jest wspieranie i rozwijanie idei opieki nad zwierzętami, jak również działalność adopcyjna, obejmująca znajdowanie domów stałych. Jesteśmy dumni z projektu, w który angażuje się cały zespół RESIST i w którym uczestniczymy od początku utworzenia Fundacji.

https://www.facebook.com/FundacjaZwierzecaKraina

Client Earth Prawnicy dla Ziemi

Pięcioro mieszkańców Warszawy, w tym mecenas Tomasz Uljasz, of counsel w RESIST, wspólnie z Fundacją ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze, postanowiło zawalczyć o prawo do czystego i zdrowego powietrza dla siebie i dla swoich bliskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu (ETPCz). Jakość powietrza w Warszawie regularnie przekracza dopuszczalne prawem normy i ponad czterokrotnie rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia normy jakości powietrza.

https://www.clientearth.pl/najnowsze-dzialania/artykuly/warszawski-smog-zaskarzony-do-strasburga/

 

Klub Sportowy Ursus

RESIST wspiera legendarny warszawski Klub Sportowy Ursus w procesie restrukturyzacji zobowiązań finansowych. Klub powstał w 1929 roku, trenuje na obiekcie na 1500 miejsc wybudowanym w 1965 roku. Dzisiaj Klub Sportowy Ursus Warszawa to dwie drużyny seniorskie oraz Akademia. Ponad 500 regularnie trenujących zawodników.

https://www.ursuswarszawa.com