Obszary praktyk

Od lat pracujemy nad budowaniem naszej indywidualnej jakości zawodowej, doradzając przy dużych, złożonych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postępowaniach sądowych oraz interdyscyplinarnych projektach, które to praktyki stały się naszymi najważniejszymi kompetencjami. Lata wspólnej pracy z wymagającymi klientami oraz zdobyta w tysiącach postępowań wiedza pozwala nam budować nowatorskie rozwiązania nawet w najbardziej skomplikowanych zagadnieniach prawnych. Przy wielu projektach współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi, wierząc że jedynie specjalizacji minimalizuje ryzyka błędów.

broszura RESIST 2023

PRAKTYKA
RESTRUKTURYZACYJNA
I POSTĘPOWANIA
UPADŁOŚCIOWE

są wiodącymi  kompetencjami
Kancelarii