Private lawyer

Usługa private lawyer odpowiada na potrzeby klientów indywidualnych – osób fizycznych wymagających kompleksowej obsługi, a przy tym wyważonego podejścia we wszystkich sferach życia prywatnego.

Świadcząc ten rodzaj usług skupiamy się na indywidualnym podejściu do Klienta, który powierza całość obsługi jednemu doradcy, jednocześnie mając dostęp do bogatego zaplecza całego zespołu kancelarii RESIST.

Istotą tego rodzaju praktyki jest wytworzenie szczególnej więzi zaufania, dzięki której Klient będzie mógł uwolnić się od czuwania nad kwestiami prawnymi, które wymagają jego osobistego zaangażowania. Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie w tak trudnej materii, dbamy o bieżący kontakt z Klientem, który w sprawach rodzinnych, zawodowych czy podatkowych  jest niezbędny dla zapewnienia właściwej pomocy prawnej.

Uwzględniając fakt, że szeregi naszej kancelarii zasilił znakomity specjalista od prawa rodzinnego adwokat Tomasz Uljasz, zakres usług private lawyer powiększył się również o prowadzenie bardzo delikatnych i trudnych spraw stricte rodzinnych – w szczególności spraw rozwodowych, o separację, spraw o podział majątku wspólnego i rozdzielność majątkową, jak również spraw w zakresie ustalenia miejsca zamieszkania małoletnich dzieci oraz spraw dotyczących władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, kontaktów i alimentów. 

Nasze usługi w tym zakresie obejmują najczęściej doradztwo w sprawach:

  • reprezentacji w sporach z bankami dotyczących kredytów frankowych (CHF),
  • reprezentacji w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej,
  • zarządzania majątkiem osobistym, w tym doradztwie przy nabywaniu lub sprzedaży nieruchomości, zniesienia współwłasności, nabywaniu dzieł sztuki,
  • zarządzania majątkiem w rodzinie, w tym pomocy prawnej w procesie rozdzielności lub przy zawieraniu umów małżeńskich majątkowych, planowania sukcesji w firmach rodzinnych i wielopokoleniowych, sporów rodzinnych czy spraw rozwodowych,
  • rozwody, separacje, podział majątku, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, ustalenie kontaktów z dzieckiem, wydobycie dziecka spod władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, alimenty, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, zezwolenie przez sąd na sprzedaż majątku dziecka,
  • prowadzenia sporów kadry menadżerskiej z pracodawcą oraz odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółek,
  • ochrony dóbr osobistych i wizerunku,
  • postępowań podatkowych,
  • spraw karnych i karno-skarbowych.

Lider Praktyki:

Tomasz Uljasz
tomasz.uljasz@resist.pl

Oskar Sitek
oskar.sitek@resist.pl

Piotr Rezanko
piotr.rezanko@resist.pl

Tomasz Romanowski tomasz.romanowski@resist.pl

Agata Duda-Bieniek agata.duda@resist.pl