Windykacja i zarządzanie portfelami wierzytelności

Kancelaria RESIST oferuje szeroko pojęte doradztwo w zakresie zarządzania portfelami wierzytelności oraz windykacji, szczególną uwagę poświęcając zagadnieniom związanym z ustanawianiem oraz realizacją zabezpieczeń wierzytelności oraz praktyce postępowań egzekucyjnych.

Świadczymy usługi zarówno w ramach egzekucji komorniczej, polubownego dochodzenia należności, jak również przy kształtowaniu polityki prewencji i monitorowania płatności.

Przez lata współpracy z instytucjami finansowymi oraz syndykami masy upadłości wypracowaliśmy wielopłaszczyznowe podejście do kwestii zarządzania wierzytelnościami. Nasz zespół obejmuje byłych asesorów i aplikantów komorniczych, a bogate zaplecze informatyczne i administracyjne pozwala na obsługę pojedynczych należności, jak i całych portfeli wierzytelności – zarówno ich analizę, windykację, jak i sprzedaż. W dotychczasowej działalności przeprowadziliśmy transakcje sprzedaży złożonych pakietów wierzytelności o łącznej wartości ponad 270 milionów złotych.

Kancelaria RESIST doradza na wszystkich etapach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Czuwamy nad przebiegiem dochodzenia roszczeń i kontrolujemy działania komorników, a także prowadzimy negocjacje mające na celu zaspokojenie wierzytelności poza postępowaniem egzekucyjnym. Nasz zespół poświęca szczególną uwagę poszukiwaniu majątku dłużników, a także dochodzeniu roszczeń przeciwko osobom, na rzecz których dłużnicy przenieśli majątki lub w inny sposób utrudniają egzekucję. Doradzamy także jak ubezskutecznić lub unieważnić transakcje dłużników, które utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie egzekucji. Pomagamy odzyskać pieniądze wobec członków zarządów, rad nadzorczych lub zarządców, uczestniczących w procesie wyprowadzania majątku dłużników i osobiście odpowiedzialnych za długi.

Nasze usługi obejmują między innymi:

  • ocenę wiarygodności kontrahentów, przygotowanie skutecznego planu dochodzenia należności poprzez ocenę istniejących i przygotowanie
  • dodatkowych zabezpieczeń,
  • wybór adekwatnej formuły kontaktu z dłużnikiem i monitoring spłat,
  • wprowadzanie automatyzacji procesu dochodzenia roszczeń i monitorowania stanu zadłużenia,
  • przeprowadzanie prawnego i finansowego due diligence portfeli wierzytelności,
  • określenie strategii zarządzania wierzytelnościami – ocenę szans na ich zaspokojenie, określenie możliwych działań względem całych kategorii lub pojedynczych wierzytelności, doradztwo przy doborze poszczególnych wierzytelności w ramach danych pakietów,
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych na każdym ich etapie oraz uczestnictwo w trakcie czynności terenowych w poszukiwaniu majątku dłużników,
  • reprezentację w postępowaniach sądowych, a także postępowaniach upadłościowych,
  • przygotowanie i przeprowadzenie procesu sprzedaży wierzytelności.

Liderzy Praktyki:

Paulina Wrzosek paulina.wrzosek@resist.pl

Kamil Płowik
kamil.plowik@resist.pl