Prawo karne skarbowe i karne gospodarcze

Nasz zespół ma bogate doświadczenie w obronie przedsiębiorców i menadżerów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych.

Wysoka świadomość biznesowa i znajomość rozmaitych obszarów gospodarki pozwala nam na rzetelną ocenę przyszłych przedsięwzięć oraz zapobieganie zagrożeniom przed podjęciem planowanych działań. Opracowane przez nas strategie i wdrażane procedury mogą zwiększać bezpieczeństwo bieżącej działalności. Natomiast w przypadku wszczęcia postępowania posiadamy wieloletnią praktykę zdobytą w urzędach i kancelariach, zarówno w obronie oskarżonych, jak i reprezentowaniu interesów pokrzywdzonych.

Klientom oferujemy wsparcie na wszystkich etapach postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych, w tym:

 • oszustw finansowych i ubezpieczeniowych,
 • niegospodarności,
 • łapownictwa,
 • fałszerstwa intelektualnego oraz dokumentowego,
 • prania brudnych pieniędzy,
 • działania na szkodę wierzycieli i ich bezprawnej faworyzacji,
 • przygotowania upadłości,
 • przestępstw związanych z przetargami publicznymi,
 • odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,

a także przestępstw skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym, w tym:

 • niedozwolonej optymalizacji podatkowej,
 • ukrywania działalności gospodarczej,
 • uchylania się od obowiązku podatkowego i narażania podatku na uszczuplenie, w szczególności w zakresie podatków od towarów i usług, podatku akcyzowego,
 • rozliczania dotacji lub subwencji,
 • nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych.

W kancelarii RESIST oferujemy także kompleksową pomoc w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń oraz zbieraniu i analizie materiałów dowodowych, aby zminimalizować ryzyko odpowiedzialności karnej kadry menadżerskiej, a także osób zarządzających majątkami innych podmiotów.

Liderzy Praktyki:

Oskar Sitek
oskar.sitek@resist.pl

Piotr Siekierski piotr.siekierski@resist.pl