Prawo zamówień publicznych

Kancelaria RESIST świadczy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa zamówień publicznych, które wyróżnia zrozumienie potrzeb zarówno wykonawców, jak i zamawiających.

 

Podejmowane przez nas działania mają na uwadze budowanie szerszej strategii udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych przez naszych Klientów.

 

Wieloletnia praktyka wspomagana jest znajomością zasad funkcjonowania podmiotów z różnych sektorów gospodarki, w tym między innymi branży budowlanej, paliwowej, energetycznej, medycznej oraz handlowej. Świadczymy usługi zarówno podmiotom prywatnym, jak i publicznym, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, placówkom medycznym i państwowym osobom prawnym. Klientom kancelarii RESIST oferujemy pomoc na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie realizacji zamówienia, gwarantując udział prawników kancelarii w toku postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi.

Prawo zamówień publicznych dla wykonawców - ikonaDla wykonawców

W ramach wsparcia dla wykonawców oferujemy między innymi:

 • opracowywanie strategii pozyskiwania zamówień publicznych,
 • analizę dokumentacji udostępnianej przez zamawiających,
 • wsparcie w przygotowaniu oferty zgodnej z warunkami przetargu,
 • sporządzanie koniecznych wniosków, pism, wyjaśnień czy uzupełnień, w tym składanych na wezwanie zamawiającego,
 • pomoc przy projektowaniu umów z podwykonawcami lub w zawieranych w ramach konsorcjum,
 • przygotowanie odwołania oraz reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi, jak również pomoc w uzyskaniu pozasądowych porozumień,
 • wsparcie w trakcie prowadzonych kontroli zamówień publicznych,
 • doradztwo związane z realizacją umowy, w tym identyfikacja i zapobieganie ryzykom jej naruszenia.

Prawo zamówień publicznych dla zamawiających- ikonaDla zamawiających

W ramach wsparcia dla zamawiających oferujemy między innymi:

 • właściwy dobór instrumentów prawnych na etapie przygotowania, jak i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym pomoc w doborze trybu i warunków udzielenia zamówienia publicznego, sporządzaniu ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy,
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udział w pracach komisji przetargowej, a także pomoc przy badaniu i ocenie składanych ofert,
 • przeprowadzanie audytów prawnych przeprowadzonych postępowań,
 • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi, jak również pomoc w uzyskaniu pozasądowych porozumień,
 • wsparcie w trakcie prowadzonych kontroli zamówień publicznych.

Liderzy Praktyki:

Maciej Lewkowicz
maciej.lewkowicz@resist.pl

Magdalena Zdanowska magdalena.zdanowska@resist.pl