Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne to obok doradztwa upadłościowego jeden z głównych obszarów praktyki kancelarii RESIST.

Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie pozwoliło nam dogłębnie poznać problemy, z którymi spotykają się przedsiębiorcy, prowadzący działalność w rozmaitych sektorach gospodarki.

Obsługiwaliśmy procesy restrukturyzacyjne podmiotów, działających między innymi w takich obszarach jak finanse, budownictwo, handel detaliczny, branża odzieżowa, transport i logistyka oraz energetyka. Tak szerokie doświadczenie w doradztwie pozwala nam zrozumieć rozmaite punkty widzenia, dokładnie określić cele naszych Klientów i ustalić najbardziej optymalną ścieżkę do ich realizacji. Dotychczasowa praktyka umożliwiła nam również nawiązanie współpracy z doradcami restrukturyzacyjnymi, analitykami biznesowymi i doradcami podatkowymi, dzięki czemu nasi Klienci mogą uzyskać rzetelne wsparcie na każdym etapie szeroko rozumianych procesów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych.

Doradzamy także przy ustalaniu bezpiecznych zasad transakcji z udziałem podmiotów zagrożonych niewypłacalnością lub będących w restrukturyzacji.

Szczególną uwagę zwracamy przy tym na możliwie szerokie rozpoznanie i zabezpieczanie wszystkich rodzajów ryzyk, w tym w zakresie nieważności lub bezskuteczności umów oraz relokacji majątku.

Świadczymy pomoc prawną wszystkim interesariuszom postępowań restrukturyzacyjnych, w tym przede wszystkim dłużnikom (podmiotom w restrukturyzacji) oraz nadzorcom sądowym i zarządcom.

Prawo restrukturyzacyjne dla dłużników - iconDla dłużników

Usługi kancelarii RESIST dla dłużników (upadłych) obejmują między innymi:

 • analizę sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstwa, opracowanie optymalnego planu działań naprawczych

 • wybór odpowiedniego trybu restrukturyzacji sądowej (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne),
 • przygotowywanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wsparcie w sporządzeniu planu restrukturyzacyjnego,
 • reprezentację w toku postępowania restrukturyzacyjnego oraz w kontaktach z organami postępowania,
 • wsparcie w relacjach z wierzycielami, w tym negocjacjach restrukturyzacji zadłużenia, a także przygotowanie treści propozycji układowych, porozumień indywidualnych, układów ratalnych z ZUS-em oraz umów standstill,
 • wsparcie w relacjach z kontrahentami oraz w zarządzaniu wizerunkiem firmy,
 • reorganizację zatrudnienia, pertraktację z pracownikami i związkami zawodowymi oraz zwolnienia grupowe,
 • bieżącą obsługę prawną podstawowego biznesu.

Prawo restrukturyzacyjne dla nadzorców sądowych i zarządców - iconDla nadzorców sądowych i zarządców

Usługi kancelarii RESIST dla nadzorców sądowych i zarządców obejmują między innymi:

 • kompleksową obsługę prawną całego postępowania restrukturyzacyjnego, w tym – w przypadku postępowania sanacyjnego – czynności związane z objęciem i zarządem masą sanacyjną,
 • przygotowanie spisu wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego, a także pomoc w jego realizacji, w tym w zakresie przeprowadzenia działań sanacyjnych,
 • ocenę propozycji układowych oraz podejmowanie działań zwiększających szansę na zawarcie układu z wierzycielami,
 • ocenę skuteczności czynności prawnych dokonanych przez dłużnika przed otwarciem postępowania sanacyjnego.

Lider Praktyki:

Oskar Sitek
oskar.sitek@resist.pl

Piotr Rezanko
piotr.rezanko@resist.pl

Piotr Kieloch
piotr.kieloch@resist.pl

Agata Duda-Bieniek
agata.duda@resist.pl

Magdalena Zdanowska
magdalena.zdanowska@resist.pl