Aktualności

Piotr Kieloch w raporcie MGBI 2024: Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

W 2024 roku powinno dojść do znaczącej nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego, stanowiącej ostateczne wdrożenie tzw. dyrektywy drugiej szansy (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023) – podsumowuje adwokat, doradca restrukturyzacyjny Piotr Kieloch w raporcie MGBI 2024.

Wprowadzone mają zostać m.in. następujące zmiany: rozróżnienie postępowań na te z zakresu restrukturyzacji zapobiegawczej oraz sanację, nowe zasady przegłosowywania układu oraz podziału wierzycieli na grupy, możliwość zawarcia układu likwidacyjnego ze skutkami sprzedaży egzekucyjnej czy przyznanie sądowi restrukturyzacyjnemu uprawnienia do modyfikacji treść układu.

Równocześnie procedowane są zmiany w zakresie sposobu wyboru pozasądowych organów postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego.

Zgodnie z projektowanymi regulacjami, sądy będą – co do zasady – miały wyznaczać syndyków, nadzorców sądowych czy zarządców do poszczególnych postępowań według kolejności na sądowej liście doradców restrukturyzacyjnych.

Szykuje się zatem rewolucja w przepisach, której skutkiem będzie konieczność dalszej profesjonalizacji zawodu doradców restrukturyzacyjnych.

https://www.mgbi.pl/raporty/postepowania-upadlosciowe-i-restrukturyzacyjne-raport-2024/