Aktualności

RESIST doradza Polskiemu Górnictwu Skalnemu przy nabyciu kompleksu nieruchomości w toku postępowania upadłościowego

Podpisanie umowy z syndykiem jest zwieńczeniem wielomiesięcznych negocjacji, rozmów z instytucjonalnymi członkami rady wierzycieli oraz udziału w przetargu, w ramach którego zapewniliśmy wsparcie prawne.

Nasze doradztwo, w toku jednego z największych postępowań upadłościowych w województwie świętokrzyskim, obejmowało całościowe wsparcie na wszystkich etapach przeprowadzonej transakcji, w tym w szczególności: strukturyzację transakcji, przygotowanie i podjęcie działań pozwalających na sprawne wszczęcie procedury przetargowej, reprezentowanie Klienta w kontaktach z radą wierzycieli, syndykiem oraz sądem upadłościowym, badanie prawne nieruchomości, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz zastępstwo Klienta w toku postępowania, a także negocjowanie warunków umowy sprzedaży nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji zabezpieczenia transakcji, w tym w dotyczącej gwarancji bankowych wystawionych na rzecz syndyka.

Nabycie kompleksu nieruchomości przez Grupę PGS, jednego z wiodących podmiotów działających w branży górnictwa skalnego, znacząco zwiększy jej pozycję i możliwości rozwoju działalności w regionie. Finalizacja transakcji jako jej efekt uboczny, pozwoli także odzyskać znaczą część należności wierzycieli.

Bardzo dziękujemy zarządowi spółki Polskie Górnictwo Skalne za zaufanie oraz cieszymy się, że udało się nam zainicjować i sprawnie przeprocesować tę złożoną transakcję, w której czynny udział wziął także największy instytucjonalny wierzyciel upadłego – Bank Pekao S.A.

Z ramienia kancelarii sprawę prowadził adwokat i doradca restrukturyzacyjny Piotr Kieloch oraz adwokat Oskar Sitek, przy wsparciu adwokat Karoliny Kosik i adwokata Tomasza Romanowskiego.