Aktualności

Agata Duda-Bieniek prelegentką podczas konferencji „IP w dobie kryzysu. Prawa własności intelektualnej w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym”

Agata Duda-Bieniek weźmie udział w panelu „Prawa własności intelektualnej w postępowaniu upadłościowym i egzekucyjnym” oraz wygłosi prezentację „Znak towarowy a ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy”.

RADA NAUKOWA KONFERENCJI:

  1. prof. zw. dr hab. Mariusz Załucki
  2. prof. UŚ dr hab. Marlena Jankowska – Augustyn
  3. prof. KAAFM dr hab. Jakub Biernat
  4. prof. UŁ dr hab. Jakub Szczerbowski
  5. prof. UŁ dr hab. Marlena Sakowska-Baryła
  6. r. pr. Roman Bieda
  7. dr Paweł Janda

KOMITET ORGANIZACYJNY

  1. dr Kamil Szpyt (Przewodniczący)
  2. prof. KAAFM dr Agnieszka Kubiak-Cyrul (Wiceprzewodnicząca)
  3. dr Katarzyna Jasińska (Sekretarz)

Program: https://konferencjaip.ka.edu.pl/