Aktualności

Szkolenie RESIST i Infor „Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności i świadczeń emerytalno-rentowych”

Kluczowe zagadnienia:

  • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
  • Egzekucja z wierzytelności ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów umów cywilnoprawnych
  • Zajęcie wierzytelności, dokonywanie potrąceń, ograniczenia egzekucji z wierzytelności
  • Egzekucja ze świadczeń emerytalno-rentowych
  • Aktualne zmiany w przepisach dotyczących egzekucji z wierzytelności
  • Problematyka stosowania przepisów regulujących egzekucję z wierzytelności w praktyce

Szkolenie prowadzi eksperci z Działu Dochodzenia Należności – adwokat Kamil Paweł Szmidt.

https://konferencje.infor.pl/egzekucja-z-wynagrodzenia-za-prace/