Aktualności

RESIST wyłącznym doradcą syndyka masy upadłości Copernicus Securities S.A.

Kancelaria RESIST Rezanko Sitek została wyłącznym doradcą syndyka masy upadłości znanego warszawskiego domu maklerskiego Copernicus Securities S.A. – spółki notowanej na NewConnect specjalizującej się w oferowaniu obligacji wysokiego ryzyka.

Upadłość domu maklerskiego stanowi rzadkość na polskim rynku, niemniej jednak to kolejne postępowanie upadłościowe z sektora instytucji finansowych, które powierzono naszej kancelarii. W portfolio postępowań upadłościowych RESIST znajdują się m.in.: Open Finance, Bank Spółdzielczy w Nadarzynie, SKOK Wołomin, SKOK Polska, SKOK Nike, SKOK Wybrzeże, SKOK Wspólnota, SKOK Kujawiak, grupa CBC i inne.

Przyczyną ogłoszenia upadłości Copernicus Securities S.A. było nieudane postępowanie restrukturyzacyjne, otwarte na wniosek spółki w związku z nałożeniem na spółkę przez KNF kary pieniężnej w wysokości 3,15 mln zł, a także zakończenie w wyniku decyzji KNF prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Wierzycielami spółki są m. in.: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BGF).

Z ramienia Kancelarii wsparcie syndyka w toku postępowania upadłościowego zapewniają: adwokat Piotr Rezanko oraz radca prawny Magdalena Zdanowska wraz z pozostałymi prawnikami RESIST.