Aktualności

Tomasz Romanowski panelistą podczas konferencji Pulsu Biznesu „Windykacja i zarządzanie należnościami: PRAWO i TECHNOLOGIA 2024”

Adwokat i partner Tomasz Romanowski wystąpi w roli panelisty w sesji dyskusyjnej „Polskie prawo i rzeczywistość a dłużnik unikający odpowiedzialności”.

Dyskusję będzie moderował Borys Sadowski, dyrektor generalny w Gekko Collections.

Pozostali paneliści: dr Grzegorz Skrobotowicz, Dyrektor Pionu Operacji, Radca Prawny, Pion Windykacji, Kredyt Inkaso S.A. oraz Michał Patynowski, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie.

  • Największe wyzwania w przypadku dłużników unikających odpowiedzialności
  • Czy mamy wystarczające rozwiązania prawne, umożliwiające odzyskanie należności od dłużników unikających płatności?
  • Jakie rozwiązania prawne i operacyjne ułatwiłyby rozwiązanie tego rodzaju problemów?
  • Wnioski i rekomendacje.

https://www.pb.pl/konferencje/windykacja-i-zarzadzanie-naleznosciami-prawo-i-technologia-2024-45af950c-3b80-4b02-a839-3abe85a8582f?utm_source=linkedin&utm_medium=post&utm_campaign=k_20231211_windykacja