Aleksandra Gurynow-Pulkowska

 • specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • posiada bogate doświadczenie w sprawach indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy
 • doradza przedsiębiorcom w sporach sądowych związanych z rozwiązaniem stosunku pracy i innych kwestiach związanych z prawem pracy
 • reprezentuje pracodawców w procesach sądowych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, także w sprawach o mobbing i dyskryminację
 • reprezentuje instytucje przy przeprowadzeniu pełnego procesu zwolnień grupowych (w tym przygotowanie regulaminów, zawiadomienie urzędu pracy, negocjacje z pracownikami)
 • jej doświadczenie obejmuje przygotowywanie umów i porozumień z zakresu stosunków pracowniczych, zakładowych przepisów prawa pracy (regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu socjalnego), spraw związanych ze zbyciem zakładu pracy i przejściem pracowników
 • zajmuje się także sprawami dotyczącymi wynagradzania i premiowania pracowników, negocjuje kontrakty menedżerskie z kadrą zarządzającą oraz warunki odpraw
 • posiada także duże doświadczenie związane z prowadzeniem projektów restrukturyzacji pracowniczych
 • autorka licznych publikacji naukowych z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym „Zbiorowa ochrona pracowników tymczasowych po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych” i „Ochrona roszczeń pracowniczych w razie upadłości konsumenckiej”
 • pełni rolę wykładowcy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

aleksandra.gurynow@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Dr Piotr Iwaszkiewicz

 • ekspert z zakresu obrotu państwowymi nieruchomościami rolnymi oraz stosunków zobowiązaniowych w sektorze rolnictwa
 • doświadczenie zdobywał w Agencji Nieruchomości Rolnych, gdzie piastował m. in stanowisko Dyrektora Zespołu Prawnego w Biurze Prezesa ANR
 • posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu obrotu nieruchomościami w tym rolnymi i zagospodarowania przestrzennego
 • doradzał przy wielu procesach inwestycyjnych w szczególności związanych z zagospodarowaniem nieruchomości rolnych
 • autor i współautor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa nieruchomości (m. in: „Praktyka wykonywania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego”, Studia Iuridica Agraria, „Preferowany model gospodarstwa rolnego w procesie kształtowania ustroju rolnego w Polsce”, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, „Prawo odkupu nieruchomości” C.H. Beck Nieruchomości, „Gospodarstwa rodzinne w systemie obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce”, Przegląd Prawa Rolnego
 • absolwent podyplomowych studiów – Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • absolwent Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim
 • świadczy również pomoc prawną w zakresie umów handlowych w sektorze zbrojeniowym oraz IT
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • prelegent konferencji naukowych
 • w Sejmie IX Kadencji brał udział w pracach Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako asystent przewodniczącego Marka Sawickiego. Ekspert ds. legislacyjnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

piotr.iwaszkiewicz@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Daniel Biegalski

 • specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego
 • posiada ponad 15-letnie doświadczenie z zakresu prawa budowlanego wyniesione z pracy w administracji rządowej, które zdobywał jako pracownik organów nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej szczebla centralnego i wojewódzkiego
 • piastował stanowiska Dyrektora Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego oraz naczelnika Oddziału Infrastruktury w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
 • odpowiadał m. in. za wydawanie pozwoleń na budowę, w tym dotyczących dużych inwestycji infrastrukturalnych m. in. z zakresu sieci przesyłowych, terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, elektrowni wiatrowych. Prelegent licznych szkoleń oraz autor artykułów z zakresu prawa budowlanego
 • posiada bogate doświadczenie z zakresu przepisów planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
 • jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
 • autor artykułów z zakresu prawa budowlanego
 • prelegent podczas konferencji z zakresu prawa budowlanego

daniel.biegalski@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Daria Czerkawska-Staniec

 • Specjalizuje się w prawie karnym, karnym gospodarczym i karnym skarbowym.
 • Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła również aplikację prokuratorską.
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Filologii Germańskiej na UW. Ukończyła również Podyplomowe Studia Prawa Karnego Skarbowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz Szkołę Prawa Niemieckiego na UW. Obecnie w trakcie studiów na Wydziale Psychologii SWPS w Warszawie.
 • Przed dołączeniem do RESIST pracowała na stanowisku prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Żoliborz, prowadziła również własną kancelarię adwokacką.

daria.czerkawska@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Tomasz Uljasz

 • Specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego.Od kilkunastu lat z powodzeniem występuje, jako pełnomocnik procesowy przed sądami wszystkich instancji. W dotychczasowej karierze zawodowej prowadził kilka tysięcy postępowań sądowych z zakresu tej materii prawa.
 • Posiada bogate doświadczenie i jest rekomendowany do prowadzenia skomplikowanych spraw o rozwód, separację oraz ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, kontakty z dzieckiem, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, alimenty, jak również rozdzielność majątkową i podział majątku.
 • Wiedzę i zdobyte doświadczenie zawodowe znakomicie przekłada na codzienną praktykę. Zdając sobie sprawę z delikatnej materii spraw rodzinnych, bardzo ceni sobie bieżący kontakt z klientem, co sprzyja budowaniu atmosfery wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta.
 • Posiada również bogate doświadczenie w obsłudze prawnej Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowych.
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2009 roku.
 • Współautor książki „Mediacja szkolna. Zasady, procedury, kompetencje” wydanej przez Conviventia Akademia Pedagogiczna.
 • Wykładowca prawa rodzinnego w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Warszawie.
 • Aktywista w organizacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi działającej na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

tomasz.uljasz@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

48 510 037 830