Aktualności

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne – raport 2021

„Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021” to drugie wydanie cyklicznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI prezentującej informacje statystyczne o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.
W tegorocznej edycji raportu zostały przeanalizowane dane za lata 2018-2020. Miniony rok z uwagi na nagły wybuch pandemii COVID-19 okazał się trudnym okresem dla polskiej gospodarki. Nowa „pandemiczna” rzeczywistość przyniosła nie tylko wzrost ogólnej liczby otwieranych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ale też istotne zmiany w korzystaniu z tych procedur przez polskich przedsiębiorców i konsumentów.

Raport przygotowany przez firmę analityczną MGBI, serwis Monitora Sądowego i Gospodarczego (iMSiG.pl) oraz platformę operującą danymi podmiotów gospodarczych BNF.pl zawiera:

 • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020,
 • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.,
 • profile niewypłacalnych dłużników,
 • aktywność doradców restrukturyzacyjnych.

Raport składa się z trzech części:

 1. W pierwszym rozdziale raportu zostały opisane dane dotyczące upadłości przedsiębiorstw, czyli wszystkich podmiotów gospodarczych, które spełniają definicję przedsiębiorcy przyjętą w prawie upadłościowym (indywidualni przedsiębiorcy, spółki kapitałowe, osobowe i in.). Oprócz omówienia najważniejszych cech niewypłacalnych przedsiębiorstw, takich jak przynależność do branży, czas istnienia, lokalizacja siedziby czy forma prawna, została przygotowana też lista 30 podmiotów, które ogłosiły bankructwo w ubiegłym roku i które w ostatnim dostępnym sprawozdaniu finansowym wykazały największą sumę zobowiązań.
 2. W drugiej części raportu zostały przeanalizowane postępowania upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych nieprowadzących
  działalności gospodarczej, które w raporcie nazwano w skrócie „konsumentami”. Na podstawie dostępnych informacji został opracowany ogólny profil demograficzny osoby ogłaszającej niewypłacalność.
 3. W rozdziale trzecim zostały omówione postępowania restrukturyzacyjne wszczęte wobec polskich przedsiębiorców. Podobnie jak w pierwszym rozdziale dotyczącym upadłości firm, zostały zbadane szczegółowo najważniejsze cechy podmiotów
  poddanych restrukturyzacji w minionym roku i zidentyfikowano w tej grupie 30 przedsiębiorstw o największej
  sumie zobowiązań na dzień otwarcia postępowania.

We wszystkich trzech częściach raportu opisana została też praca doradców restrukturyzacyjnych. Sprawdzono, których doradców wyznaczano najczęściej na syndyków, nadzorców lub zarządców w poszczególnych rodzajach postępowań, a także którym przypadły najważniejsze sprawy, biorąc pod uwagę całkowitą kwotę zadłużenia niewypłacalnych przedsiębiorstw.

Zachęcamy do lektury: postepowania_upadlosciowe_i_restrukturyzacyjne_raport_2021