Aktualności

Oskar Sitek kolejny rok członkiem Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda

Mecenas Oskar Sitek kolejny rok z rzędu będzie pełnił funkcję eksperta Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda (Sekcja INSO). Sekcja została powołana w maju 2010 roku pod nazwą Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda (SPUIA). 

W skład Sekcji INSO wchodzą przedstawiciele wszelkich środowisk prawniczych zaangażowanych w postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz teoretycy prawa i ekonomii, tak by owoce pracy sekcji oddawały możliwie pełne i interdyscyplinarne ujęcie praktyki i nauki.

Celem Sekcji jest kontynuowanie i rozwój dorobku Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda (SPUIA), integrowanie środowiska teoretyków i praktyków prawa związanego z problemami i praktyką niewypłacalności, dla zapewnienia najwyższej jakości i efektywności prawa w tym obszarze problemowym, rozwój i promowanie wiedzy na temat prawa związanego z niewypłacalnością (a w tym w szczególności prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego), zwłaszcza w środowisku przedsiębiorców i menedżerów, prowadzenie analiz i badań naukowych, wspieranie zwłaszcza młodych przedstawicieli doktryny prawno-ekonomicznej w obszarach prawa związanego z niewypłacalnością oraz w odnośnych naukach ekonomicznych i naukach o zarządzaniu, a także dbałość o efektywne gospodarczo rozwiązania legislacyjne w obszarze prawa związanego z niewypłacalnością.

Przewodniczącym Sekcji jest sędzia dr Paweł Janda.

Więcej informacji na stronie INSO: http://allerhand.pl/index.php/pl/ludzie/sekcje-naukowe/sekcja-prawa-upadlosciowego.html