Aktualności

Kolejny spór pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą zakończony sukcesem

Prawnicy RESIST doradzali inwestorowi w sporze z generalnym wykonawcą galerii handlowej i doprowadzili do zawarcia korzystnej dla Klienta ugody. Konsulting obejmował analizę wzajemnych roszczeń, w szczególności przy uwzględnieniu kwestii kaucji gwarancyjnych, kar umownych, przelewu wierzytelności i instytucji potrącenia.

Wszelkie działania prawników RESIST poprzedzone zostały szczegółową analizą umów zawartych pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą, których przedmiotem było wykonanie prac projektowych, jak i następczo prac budowlanych. Przedmiotem dalszego wsparcia objęte zostały kwestie analizy nienależytego wykonania umów bądź ich niewykonania z perspektywy inwestora. Prawnicy RESIST przedstawili Klientowi różne warianty rozwiązania sporu, w taki sposób, aby możliwie strategicznie zabezpieczyć jego interesy. Prowadzili negocjacje z kontrahentem, badali opinie biegłych ekspertów, dokonywali zgłoszenia roszczeń, analizowali akta rejestrowe, w tym dotyczące przekształcenia spółki kontrahenta. Zapewnili Klientowi doradztwo na spotkaniach, ostatecznie doprowadzając do zawarcia korzystnej ugody mediacyjnej, która została zatwierdzona przez sąd.

Prowadzenie sprawy wymagało pomocy prawnej, ale również skutecznych pertraktacji, wymagających znajomości branży budowlanej i jej specyfiki. Obejmowało także zapewnienie Klientowi zrealizowania budowy w satysfakcjonującym dla niego czasie i dogodnych warunkach, odpowiadających planom inwestycyjnym. Prawnicy RESIST zadbali o kompleksowe i pomyślne doprowadzenie sprawy do końca.

Z ramienia Kancelarii interesy Klienta reprezentowali Piotr Staniec i Martyna Jędraszka