Aktualności

Prawnicy RESIST pomogli przy restrukturyzacji sądowej spółce z segmentu odzieży premium

Prawnicy RESIST z Praktyki Restrukturyzacyjnej doradzali swojemu wieloletniemu klientowi, grupie spółek, z branży odzieżowej przy przeprowadzeniu strategicznej dla jego rozwoju restrukturyzacji sądowej, która pozwoliła kontynuować prowadzoną od 28 lat sprzedaż na terenie całego kraju bez potrzeby finansowania bankowego.

Doradzaliśmy Spółce wiodącej w branży sprzedaży odzieży segmentu premium w strategicznym dla jej dalszego rozwoju postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Nasze doradztwo dotyczyło przygotowania koncepcji działań naprawczych i obejmowało przygotowanie wniosku otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, określenie planu redukcji zadłużenia oraz renegocjację umów najmu, gwarantujących zachowanie kluczowych dla funkcjonowania spółki kontraktów handlowych. Wsparcie w toku całego postępowania obejmowało także przygotowanie propozycji układowych, które były poprzedzone obszerną analizą finansową i prawną, a także wsparcie we wdrożeniu przez Klienta zaplanowanych działań.

Doradztwo na rzecz Klienta prowadzącego sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych jest kolejnym przypadkiem zaangażowania Praktyki Restrukturyzacyjnej w sprawach, w których pragmatyczna ocena możliwości restrukturyzacji, pozwoliła przyjąć układ zdecydowaną większością głosów wierzycieli, głównie zagranicznych, z sumą wierzytelności ponad 21 mln zł. Przyjęty układ zapewnił Klientowi restrukturyzacje ponad 17 mln zł i umorzenie odsetek o wartości blisko 3,2 mln bez potrzeby uzyskiwania zewnętrznego finansowania bankowego. Nieszablonowość podejścia do projektu związana była głównie z koniecznością zredefiniowania struktury operacyjnej i zadłużenia, co pozwoliło nie tylko wznowić dostawy towarów do sklepów, odbudować zaufanie wierzycieli, co także zwiększyć obrót o 5% w skali roku i przychody o blisko 1,5 mln rocznie. W porównaniu do kosztów finasowania bankowego przeprowadzona we właściwym momencie restrukturyzacja pozwoliła uzyskać korzyść ekonomiczną na poziomie 7,5 mln zł.

Z ramienia Kancelarii Klientowi doradzali adwokat Oskar Sitek, adwokat Piotr Rezanko.