Aktualności

RESIST wybrany doradcą prawnym w procesie upadłości jednego z banków spółdzielczych. Jest to jedna z pierwszych historycznie upadłości w sektorze bankowości spółdzielczej.

Kancelaria RESIST została wybrana jako główny doradca prawny w toku całego postępowania upadłościowego banku spółdzielczego. Prawnicy z Praktyki Upadłościowej, Postępowań Spornych oraz Prawa Karnego prowadzą bieżące doradztwo prawne Syndykowi we wszystkich aspektach postępowania upadłościowego banku. RESIST wpiera Klienta między innymi na etapie realizacji obowiązków względem instytucji nadzoru finansowego, relacji z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym oraz pełnej obsługi prawnej wszystkich postępowań sądowych z powództwa lub z udziałem Banku, jak również zarządzania i sprzedaży portfela kredytowego o wartości przekraczającej 200 mln złotych. Wsparciem prawnym prawników RESIST z Praktyki Prawa Karnego objęty jest także przebieg, prowadzonych postępowań karnych przeciwko uczestnikom obrotu kredytowego oraz członkom organów Banku.

Z ramienia Kancelarii Klientowi projekt nadzorowany jest przez Piotra Rezanko i Tomasz Romanowskiego przy bieżącym wsparciu zespołu prawników z Praktyki Upadłościowej, Postępowań Spornych i Prawa Karnego.