Aleksandra Małkińska

 • Pracownik biurowy.
 • Do jej głównych zadań należy bieżące prowadzenie recepcji.
 • Zajmuje się obsługą spotkań oraz centrali telefonicznej.
 • Zapewnia właściwy obieg korespondencji.
 • Dba o wizerunek kancelarii.
 • Wspiera zespół w bieżącej pracy, głównie w kontaktach z sądami i urzędami oraz w innych pracach biurowych.
 • Aktualnie studentka Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na kierunku: logistyka.

aleksandra.malkinska@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Julia Kryczka

 • Pracownik administracyjno-biurowy.
 • Do jej głównych zadań należy zapewnienie sprawnego i profesjonalnego funkcjonowania Recepcji oraz obsługa programów informatycznych kancelarii.
 • Koordynuje obieg korespondencji.
 • Wspiera zespół w bieżącej pracy, głównie w kontaktach z sądami i urzędami oraz w innych pracach administracyjnych.

julia.kryczka@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Anna Walewska

 • Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS „Komunikacja w organizacji oparta na empatii”.
 • Prowadzi terminarze rozpraw.
 • Nadzoruje przebieg informacji związanych z orzeczeniami.
 • Przygotowuje wnioski o sporządzanie uzasadnień orzeczeń.
 • Nawiązuje współpracę z pełnomocnikami substytucyjnymi i aplikantami, celem zlecenia czynności na terenie całej Polski.
 • Najważniejszym obszarem jej zainteresowań jest koncepcja komunikacji bez przemocy Marshalla Rosenberga wyrażona w jego słowach „Nie ma nic innego, nic lepszego, nic bardziej radosnego i uszczęśliwiającego niż próba wniesienia swego wkładu w szczęście i dobro innych”.

anna.walewska@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Wioleta LIPIŃSKA

 • Absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie na kierunku wychowanie fizyczne. Obecnie studentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunku administracja – specjalizacja: Prawo pracy i polityka zatrudnienia.
 • Pracownik działu administracji.
 • Zajmuje się koordynacją, zarządzaniem i organizacją codziennej pracy biura.

wioleta.lipinska@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Michał MUCHA

 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 • Zajmuje się organizacją archiwum, prowadzeniem rejestru dokumentacji, wydawaniem oraz archiwizacją dokumentów.
 • Do jego zadań należy także odbiór korespondencji, składanie pism w różnych instytucjach oraz kontakt z sądami.
 • Zachęca współpracowników do aktywności ruchowej poprzez wspólny udział w różnego rodzaju imprezach biegowych.

michal.mucha@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Beata SKONIECZNA

 • Zajmuje się codzienną obsługą spraw pracowniczych.
 • Odpowiedzialna głównie za obszar kadrowo-płacowy oraz obsługę rozliczeń finansowych z klientami kancelarii.
 • W RESIST z powodzeniem wprowadziła proces pre-onboardingu oraz onboardingu. Koordynuje prawidłowe przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych od strony proceduralnej oraz dba o zapewnienie odpowiedniego miejsca pracy dla nowych pracowników.
 • Odpowiada za płynność finansową oraz na bieżąco rozlicza koszty związane z prowadzeniem spraw i wyjazdami służbowymi.
 • Do jej codziennych obowiązków należą również zamówienia, kontakt i negocjacje z kontrahentami, a także tworzenie nowych projektów, przygotowywanie raportów, zestawień oraz wsparcie innych działów.
 • Magister psychologii. Czterokrotnie otrzymała stypendium naukowe przyznawane przez rektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie dla najlepszych studentów.
 • Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Human Resources Management z wynikiem bardzo dobrym.
 • Stawia przed sobą wysokie cele zawodowe oraz nieustannie podnosi kwalifikacje.
 • Z kancelarią RESIST związana od 2017 roku.

beata.skonieczna@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Angelika SKONIECZNA

 • Magister Kryminologii, absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Odpowiada głównie za kwestie finansowe, przygotowywanie rozliczeń, kontakt i negocjacje z kontrahentami oraz twardy HR (kompleksowe kwestie kadrowo-płacowe).
 • Doświadczenie zdobywała w sektorze bankowym, w międzynarodowej korporacji w dziale finansowo-rozliczeniowym oraz w warszawskich kancelariach prawnych.
 • Od 2013 roku Członek Polish Psychologists Association w Londynie.

angelika.skonieczna@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Anita LASKOWSKA

 • Absolwentka studiów ekonomicznych Europejskiej Uczelni w Warszawie.
 • Specjalistka ds. administracji działu windykacji.
 • Wspiera prawników w szeregu spraw o charakterze pozaprawnym oraz zajmuje się bieżącą obsługą sekretariatu.
 • Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych oraz w kancelarii komorniczej.
 • W wolnych chwilach prowadzi bloga kulinarnego.

anita.laskowska@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Natalia KOTOWSKA

 • Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Do jej obowiązków należy obsługa korespondencji oraz wsparcie prawników w ich codziennych czynnościach m.in. w zakresie przygotowywania zestawień oraz prowadzenia dokumentacji.
 • Kontaktuje się także z sądami, kancelariami komorników sądowych, urzędami.
 • Zajmuje się także organizowaniem akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących zwierząt.

natalia.kotowska@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Ernestyna RUZIK

 • Studentka II roku na kierunku Zarządzanie, specjalizacja: Analityka danych, big data i kodowanie.
 • Kierownik działu ds. administracyjno-biurowych.
 • Zarządza zespołem zapewniającym wsparcie prawnikom przy realizacji kompleksowych projektów oraz bieżącej organizacji pracy.
 • Odpowiada za wdrażanie nowych rozwiązań, procedur organizacyjnych i technologicznych nakierowanych na optymalizację współpracy zarówno pomiędzy zespołami jak i pomiędzy kancelarią, a podmiotami zewnętrznymi.
 • W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się tworzenie i analiza baz danych.

ernestyna.ruzik@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04