Kamila Piłat

 • Prawnik specjalizujący się w procedurze cywilnej z dużym naciskiem na sądowe postępowanie egzekucyjne.
 • Studia prawnicze ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach komorniczych oraz w firmie windykacyjnej.
 • Członek zespołu działu egzekucji Kancelarii RESIST.

kamila.pilat@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Mateusz Puławski

 • Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Obronił pracę magisterską pt. „Kontrola obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego”.
 • Doświadczenie zdobywał w kancelariach adwokackich.
 • Interesuje się prawem podatkowym oraz prawem zobowiązań.
 • W Kancelarii wspiera zespoł prawa procesowego cywilnego.

mateusz.pulawski@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Olga Dejda

 • Studiowała prawo na Akademii Leona Koźmińskiego i Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, gdzie przygotowała pracę poświęconą problematyce prawa do sądu w świetle Konstytucji RP pod kierunkiem prof. Romana Wieruszewskiego.
 • Związana z kołami naukowymi prawa karnego gospodarczego, prawa bankowego i prawa konstytucyjnego działających przy Uniwersytecie Warszawskim oraz członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.
 • Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach adwokackich świadcząc obsługę z zakresu prawa karnego, karnego gospodarczego oraz postępowań egzekucyjnych i upadłościowych, a także w  Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie.
 • Ukończyła kurs z zakresu przeciwdziałania korupcji i nadużyciom gospodarczym organizowanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 • Głównym obszarem jej zainteresowań jest przestępczość gospodarcza, kryminologia, psychologia, polityka zagraniczna oraz sztuka współczesna.
 • Członek zespołu działu egzekucji Kancelarii RESIST.

olga.dejda@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Kamil Pastuszak

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także podyplomowych studiów z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej.
 • Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku socjologia.
 • Doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach prawnych, banku oraz firmie windykacyjnej, gdzie zajmował się obsługą spraw na etapie postępowania egzekucyjnego, w tym egzekucji z nieruchomości.
 • Głównym obszarem jego zainteresowań jest prawo i postępowanie cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego.
 • Członek zespołu działu postępowania egzekucyjnego.

kamil.pastuszak@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04