Natalia Paluch

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Członek zespołu odpowiedzialnego za bieżącą obsługę zadań związanych z postępowaniami egzekucyjnymi.

natalia.paluch@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Karolina Bała

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterką pt. „Dochodzenie wierzytelności po ogłoszeniu upadłości dłużnika” napisała pod opieką merytoryczną prof. Andrzeja Jakubeckiego.
 • Autorka publikacji, prelegentka na konferencjach ogólnopolskich, laureatka licznych stypendiów naukowych.
 • Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała jako członek Sekcji Prawa Cywilnego Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej UMCS.
 • Interesuje się prawem i postępowaniem cywilnym, prawem upadłościowym, prawem spółek handlowych.
 • W RESIST pracuje w zespole postępowań egzekucyjnych.

karolina.bala@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Artur Pająk

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył studia w 2019 roku, broniąc pracę magisterską pod tytułem “Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku”.
 • Specjalizuje się w obsłudze prawnej postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorstw.
 • Doświadczenie zdobywał w warszawskich kancelariach restrukturyzacyjnych i upadłościowych biorąc udział w przyspieszonych postępowaniach układowych, postępowaniach sanacyjnych, postępowaniach o zatwierdzenie układu. Uczestniczył również w zgromadzeniach wierzycieli, przygotowywał projekty planów restrukturyzacyjnych.
 • Na bieżąco odpowiada na zarządzenia sądu, a także dokonuje czynności związanych z obsługą postępowań.

artur.pajak@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Kamil Pastuszak

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także podyplomowych studiów z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej.
 • Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku socjologia.
 • Doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach prawnych, banku oraz firmie windykacyjnej, gdzie zajmował się obsługą spraw na etapie postępowania egzekucyjnego, w tym egzekucji z nieruchomości.
 • Głównym obszarem jego zainteresowań jest prawo i postępowanie cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego.
 • Członek zespołu działu postępowania egzekucyjnego.

kamil.pastuszak@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04