Martyna Chlebicz

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Karnego z tematu: „Problem pierwszego przesłuchania podejrzanego bez udziału obrońcy w postępowaniu przygotowawczym”.
 • Aplikantka adwokacka I roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
 • Specjalizuje się w prawie karnym i postępowaniu karnym oraz kwestiach związanych z kryminalistyką i medycyną sądową.
 • Doświadczenie zdobywała pracując w kancelarii komorniczej, administracji rządowej oraz na stanowisku asystentki sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

martyna.chlebicz@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Mateusz Guzik

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską obronił w Katedrze Prawa Karnego z tematu: „Przestępstwa kradzieży szczególnie zuchwałej”.
 • Aplikant radcowski I roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
 • Specjalizuje się w prawie cywilnym i karnym.
 • Doświadczenie zdobywał jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej-Huty w Krakowie w IV Wydziale Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz w krakowskich kancelariach prawnych.

mateusz.guzik@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Klaudia Wójcicka

 • Absolwentka administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, obroniła pracę magisterską pt.: „Zasiedzenie jako sposób pierwotnego nabycia własności nieruchomości”.
 • Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w tym w prawie rodzinnym, prawie pracy oraz obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego.
 • Reprezentuje osoby fizyczne oraz podmioty prawa gospodarczego przed sądami powszechnymi.
 • Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelariach radcowskich i adwokackich w Warszawie.
 • Odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
 • Jest członkiem Sekcji Prawa Rodzinnego ORA Warszawa.

klaudia.wojcicka@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Elwira Capik

 • Absolwentka Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, specjalizacja Administracja oraz Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie o kierunku Prawo. Słuchacz studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego na kierunku Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstw).
 • Aplikantka radcowska I roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
 • Posiada ponad 6-letnie doświadczenie zawodowe w postępowaniach upadłościowych zdobyte w kancelariach doradców restrukturyzacyjnych.

elwira.capik@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Patrycja Dyś

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Ukończyła studia z wyróżnieniem broniąc pracę magisterską pod tytułem “Skutki prawne uprowadzenia lub zatrzymania dziecka przez jednego rodzica w świetle Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę”.
 • Specjalizuje się w prawie procesowym, w szczególności w prawie cywilnym i gospodarczym. Posiada także doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców oraz prawie rodzinnym.
 • Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych. W postępowaniach sądowych reprezentowała spółki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz klientów indywidualnych. Zajmowała się również badaniem transakcji finansowych oraz poszukiwaniem majątku dłużników.
 • Aplikantka III roku aplikacji radcowskiej w OIRP w Lublinie.

patrycja.dys@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Marta Meszka

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie obroniła pracę magisterską p.t. „Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym”.
 • Aplikantka adwokacka II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
 • Specjalizuje się w prawie cywilnym, odszkodowawczym, rodzinnym i spadkowym.
 • Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych.

marta.meszka@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Katarzyna Wasik

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską obroniła z tematu: „Biegły sądowy w postępowaniu cywilnym na przykładzie spraw medycznych”.
 • Aplikantka adwokacka I roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
 • Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym oraz prawie spółek handlowych.
 • Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach oraz biurze prawnym domu inwestycyjnego.

katarzyna.wasik@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Michał Balcerzak

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską obronił z tematu: „Postępowanie przed sądem polubownym w sprawach gospodarczych”.
 • Aplikant adwokacki I roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
 • Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych, w tym spraw arbitrażowych.
 • Doświadczenie zdobywał w warszawskich kancelariach oraz firmie windykacyjnej, gdzie prowadził sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego
  oraz bankowego.
 • Pełni funkcję sędziego piłkarskiego przy Mazowieckim Związku Piłki Nożnej.

michal.balcerzak@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Iga Kowalczyk

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa karnego materialnego pt. „Niepoczytalność oraz poczytalność ograniczona i ich wpływ na odpowiedzialność karną sprawcy” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jarosława Majewskiego.
 • Doświadczenie zdobywała w kancelariach adwokackich zajmujących się prawem cywilnym, gospodarczym, upadłościowym oraz karnym.
 • Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności sprawami z zakresu prawa spadkowego.

iga.kowalczyk@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Anna SAMBURSKA

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dwukrotna stypendystka stypendium naukowego przyznawanego przez rektora dla najlepszych studentów.
 • Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa gospodarczego prywatnego pt. „Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki partnerskiej – zagadnienia wybrane” napisaną pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego.
 • Wolontariusz – obserwator rozpraw sądowych w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sądów w Fundacji Court Watch Polska.
 • Z Kancelarią RESIST związana od lipca 2018 roku.
 • W Kancelarii współpracuje pod nadzorem adwokatów i radców prawnych przy reprezentowaniu syndyków w postępowaniach cywilnych,  w tym w procesach z zakresu prawa wekslowego, a także w konsumenckich i gospodarczych postępowaniach upadłościowych.
 • Interesuje się postępowaniem cywilnym, prawem spółek handlowych oraz prawem upadłościowym.
 • Odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

anna.samburska@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Przemysław MALUHA

 • Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Praca magisterska pod tytułem „Najem powszechny lokalu mieszkalnego” napisana i obroniona w Katedrze Prawa Cywilnego.
 • Członek zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego toczących się z udziałem syndyka.
 • Pierwsze doświadczenie zdobywał jako członek Sekcji Prawa Cywilnego Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UMCS oraz odbywając praktyki w kancelarii radcy prawnego i syndyka.
 • Głównym obszarem jego zainteresowań jest prawo lokalowe ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia najmu lokali mieszkalnych, a ponadto prawo upadłościowe oraz prawo pracy.
 • Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

przemyslaw.maluha@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Marta WOJCIECHOWSKA-GÓZIK

 • Do zespołu kancelarii dołączyła w 2018 roku
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, pracuje w zespole odpowiedzialnym za windykację przedsądową i sądową,
 • Współpracuje również przy prowadzeniu spraw karnych dotyczących m.in. przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko mieniu oraz przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa pracy, przede wszystkim dotyczącymi ochrony trwałości stosunku pracy
 • Od stycznia 2019 roku aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie

marta.wojciechowska@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Sandra POLAK

 • Absolwentka studiów prawniczych Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 • Obroniła pracę magisterską pt. „Działalność wydziałów specjalnych Policji do spraw otwartych i niewyjaśnionych” pod kierunkiem dr hab. Moniki Całkiewicz.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie, a także w warszawskiej kancelarii radców prawnych.
 • Głównym obszarem jej zainteresowań jest kryminalistyka, prawo karne oraz prawo rodzinne.

sandra.polak@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Krzysztof Borys

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz procedurze cywilnej, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i kanonicznym prawie małżeńskim.
 • Reprezentuje strony przed sądami powszechnymi.
 • Interesuje się tematyką nadzwyczajnych środków odwoławczych zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i kanonicznym procesie spornym.
 • Świadczy pomoc prawną przy reprezentowaniu zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących masy upadłości i masy sanacyjnej.
 • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

krzysztof.borys@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Daria OTMAR-SZTEJN

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, upadłościowym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań upadłościowych sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a ponadto w prawie spółek handlowych, prawie karno-gospodarczym oraz prawie małżeńskim kanonicznym,
 • Reprezentuje strony przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych oraz karnych,
 • Przed dołączeniem do kancelarii RESIST, zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach, świadcząc bieżącą obsługę prawną zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych,
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

daria.otmar-sztejn@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Katarzyna Trojanowska – Janik

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterką z zakresu postępowania karnego pt. „Podsłuch w procesie karnym” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Dudki.
 • Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach adwokackich zajmujących się prawem cywilnym, prawem administracyjnym oraz prawem karnym.
 • Specjalizuje się w wybranych zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa upadłościowego oraz prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa cudzoziemców.
 • W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa spadkowego, jak również prawa handlowego i upadłościowego.
 • Wyróżniona przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej za osiągnięcie jednego z najwyższych wyników egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.
 • Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

katarzyna.trojanowska@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04