Aleksander Gdak

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Pracę magisterską obronił w Katedrze Prawa Cywilnego z tematu „Odpowiedzialność cywilna za naruszenie dóbr osobistych wskutek dyskryminacji”.
 • Aplikant adwokacki II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
 • Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich.
 • Jego praktyka obejmuje zagadnienia z prawa cywilnego oraz prawa handlowego.
 • W zakresie jego zainteresowań pozostaje tematyka zakresu ochrony dóbr osobistych.

aleksander.gdak@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Damian Duma

 • absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2021 r.;
 • odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie;
 • dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach: adwokacko-radcowskiej, radcowskiej, notarialnej, adwokackiej i w Ministerstwie Sprawiedliwości;
 • uczestnik Pracowni Liderów Prawa, w przeszłości świadczył nieodpłatną pomoc prawną w Fundacji Academia Iuris;
 • jego praktyka obejmuje zagadnienia z prawa rodzinnego, prawa cywilnego i prawa karnego;
 • w obszarze jego zainteresowań pozostaje prawo konstytucyjne, zwłaszcza zagadnienie domniemania konstytucyjności prawa, prawo kanoniczne i sytuacja prawna osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • w Kancelarii wspiera dział prawa rodzinnego.

damian.duma@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

KACPER ŁADA

 • Aplikant adwokacki II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
 • Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań upadłościowych konsumenckich oraz przedsiębiorców.
 • Doświadczenie zdobywał w jednej z renomowanych kancelarii prawniczych zajmujących się ww. obszarami.
 • Ponadto umiejętności teoretyczne i praktyczne w obszarze prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego rozwinął na studiach podyplomowych „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe” organizowane przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie.
 • Dodatkowo w zakresie jego zainteresowań pozostaje szeroko pojęte prawo handlowe, czego wyrazem jest udział w studiach podyplomowych „Akademia Spółek” organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

kacper.lada@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Mateusz Guzik

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską obronił w Katedrze Prawa Karnego z tematu: „Przestępstwa kradzieży szczególnie zuchwałej”.
 • Aplikant radcowski I roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
 • Specjalizuje się w prawie cywilnym i karnym.
 • Doświadczenie zdobywał jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej-Huty w Krakowie w IV Wydziale Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz w krakowskich kancelariach prawnych.

mateusz.guzik@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Elwira Bielecka

 • Absolwentka Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, specjalizacja Administracja oraz Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie o kierunku Prawo. Słuchacz studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego na kierunku Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstw).
 • Aplikantka radcowska I roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
 • Posiada ponad 6-letnie doświadczenie zawodowe w postępowaniach upadłościowych zdobyte w kancelariach doradców restrukturyzacyjnych.

elwira.capik@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Patrycja Dyś

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Ukończyła studia z wyróżnieniem broniąc pracę magisterską pod tytułem “Skutki prawne uprowadzenia lub zatrzymania dziecka przez jednego rodzica w świetle Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę”.
 • Specjalizuje się w prawie procesowym, w szczególności w prawie cywilnym i gospodarczym. Posiada także doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców oraz prawie rodzinnym.
 • Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych. W postępowaniach sądowych reprezentowała spółki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz klientów indywidualnych. Zajmowała się również badaniem transakcji finansowych oraz poszukiwaniem majątku dłużników.
 • Aplikantka III roku aplikacji radcowskiej w OIRP w Lublinie.

patrycja.dys@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Marta Meszka-Sulikowska

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie obroniła pracę magisterską p.t. „Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym”.
 • Aplikantka adwokacka II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
 • Specjalizuje się w prawie cywilnym, odszkodowawczym, rodzinnym i spadkowym.
 • Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych.

marta.meszka@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Anna SAMBURSKA

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dwukrotna stypendystka stypendium naukowego przyznawanego przez rektora dla najlepszych studentów.
 • Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa gospodarczego prywatnego pt. „Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki partnerskiej – zagadnienia wybrane” napisaną pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego.
 • Wolontariusz – obserwator rozpraw sądowych w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sądów w Fundacji Court Watch Polska.
 • Z Kancelarią RESIST związana od lipca 2018 roku.
 • W Kancelarii współpracuje pod nadzorem adwokatów i radców prawnych przy reprezentowaniu syndyków w postępowaniach cywilnych,  w tym w procesach z zakresu prawa wekslowego, a także w konsumenckich i gospodarczych postępowaniach upadłościowych.
 • Interesuje się postępowaniem cywilnym, prawem spółek handlowych oraz prawem upadłościowym.
 • Odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

anna.samburska@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Sandra POLAK

 • Absolwentka studiów prawniczych Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 • Obroniła pracę magisterską pt. „Działalność wydziałów specjalnych Policji do spraw otwartych i niewyjaśnionych” pod kierunkiem dr hab. Moniki Całkiewicz.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie, a także w warszawskiej kancelarii radców prawnych.
 • Głównym obszarem jej zainteresowań jest kryminalistyka, prawo karne oraz prawo rodzinne.

sandra.polak@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Krzysztof Borys

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz procedurze cywilnej, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i kanonicznym prawie małżeńskim.
 • Reprezentuje strony przed sądami powszechnymi.
 • Interesuje się tematyką nadzwyczajnych środków odwoławczych zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i kanonicznym procesie spornym.
 • Świadczy pomoc prawną przy reprezentowaniu zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących masy upadłości i masy sanacyjnej.
 • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

krzysztof.borys@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04