Małgorzata RZESZUTEK

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Ukończyła także studia licencjackie na kierunku Ekonomia.
 • W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności w sprawach na etapie postępowania sądowego.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii radców prawnych specjalizującej się w sprawach z zakresu prawa handlowego, rodzinnego oraz zobowiązań.
 • Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

malgorzata.rzeszutek@resist.pl

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11

Anna SAMBURSKA

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dwukrotna stypendystka stypendium naukowego przyznawanego przez rektora dla najlepszych studentów.
 • Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa gospodarczego prywatnego pt. „Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki partnerskiej – zagadnienia wybrane” napisaną pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego.
 • Wolontariusz – obserwator rozpraw sądowych w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sądów w Fundacji Court Watch Polska.
 • Z Kancelarią RESIST związana od lipca 2018 roku.
 • W Kancelarii współpracuje pod nadzorem adwokatów i radców prawnych przy reprezentowaniu syndyków w postępowaniach cywilnych,  w tym w procesach z zakresu prawa wekslowego, a także w konsumenckich i gospodarczych postępowaniach upadłościowych.
 • Interesuje się postępowaniem cywilnym, prawem spółek handlowych oraz prawem upadłościowym.
 • Odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

anna.samburska@resist.pl

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11

Przemysław MALUHA

 • Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Praca magisterska pod tytułem „Najem powszechny lokalu mieszkalnego” napisana i obroniona w Katedrze Prawa Cywilnego.
 • Członek zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego toczących się z udziałem syndyka.
 • Pierwsze doświadczenie zdobywał jako członek Sekcji Prawa Cywilnego Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UMCS oraz odbywając praktyki w kancelarii radcy prawnego i syndyka.
 • Głównym obszarem jego zainteresowań jest prawo lokalowe ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia najmu lokali mieszkalnych, a ponadto prawo upadłościowe oraz prawo pracy.
 • Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

przemyslaw.maluha@resist.pl

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11

Iwo Duszyński

 • Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Szczecińskiego uhonorowany stypendium rektora dla najlepszych studentów. Ostatni rok studiów odbył na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu MOST. Pracę magisterską pt. „Lobbing w procesie stanowienia prawa” przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Bałabana.
 • Koordynator Koła Naukowego Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis” działającego przy Uniwersytecie Szczecińskim.
 • Swoją wiedzę z zakresu prawa karnego pogłębiał praktykując w szczecińskiej kancelarii adwokackiej. Doświadczenie w materii prawa i postępowania cywilnego poszerza praktykując w warszawskiej kancelarii adwokatów i radców prawnych jako aplikant adwokacki.
 • Głównym obszarem jego zainteresowań jest prawo i postępowanie cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego i windykacji.

iwo.duszynski@resist.pl

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11

Marta WOJCIECHOWSKA-GÓZIK

 • Do zespołu kancelarii dołączyła w 2018 roku
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, pracuje w zespole odpowiedzialnym za windykację przedsądową i sądową,
 • Współpracuje również przy prowadzeniu spraw karnych dotyczących m.in. przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko mieniu oraz przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa pracy, przede wszystkim dotyczącymi ochrony trwałości stosunku pracy
 • Od stycznia 2019 roku aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie

marta.wojciechowska@resist.pl

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11

Sandra POLAK

 • Absolwentka studiów prawniczych Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 • Obroniła pracę magisterską pt. „Działalność wydziałów specjalnych Policji do spraw otwartych i niewyjaśnionych” pod kierunkiem dr hab. Moniki Całkiewicz.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie, a także w warszawskiej kancelarii radców prawnych.
 • Głównym obszarem jej zainteresowań jest kryminalistyka, prawo karne oraz prawo rodzinne.

sandra.polak@resist.pl

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11

Krzysztof Borys

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11

Daria OTMAR-SZTEJN

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, upadłościowym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań upadłościowych sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a ponadto w prawie spółek handlowych, prawie karno-gospodarczym oraz prawie małżeńskim kanonicznym,
 • Reprezentuje strony przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych oraz karnych,
 • Przed dołączeniem do kancelarii RESIST, zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach, świadcząc bieżącą obsługę prawną zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych,
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

daria.otmar-sztejn@resist.pl

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11

Katarzyna Trojanowska – Janik

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterką z zakresu postępowania karnego pt. „Podsłuch w procesie karnym” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Dudki.
 • Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach adwokackich zajmujących się prawem cywilnym, prawem administracyjnym oraz prawem karnym.
 • Specjalizuje się w wybranych zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa upadłościowego oraz prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa cudzoziemców.
 • W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa spadkowego, jak również prawa handlowego i upadłościowego.
 • Wyróżniona przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej za osiągnięcie jednego z najwyższych wyników egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.
 • Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

katarzyna.trojanowska@resist.pl

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11

Agnieszka LIS

 • Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Ukończyła także studia licencjackie na kierunku administracja.
 • Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała w kancelariach adwokackich w Warszawie, zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.
 • Specjalizuje się w wybranych zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa pracy.
 • Posiada doświadczenie w sporządzaniu instrukcji, porad prawnych, odpowiedzi na zapytania prawne dla serwisów internetowych świadczących pomoc prawną dotyczących prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, zagadnień z prawa pracy, prawa cywilnego w tym postępowania egzekucyjnego.
 • W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego.
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

agnieszka.lis@resist.pl

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11