Nikola Paczkowska

 • Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu broniąc pracę magisterską pt: „Obrona konieczna w polskim Kodeksie Karnym”;
 • Aplikantka adwokacka I roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie;
 • Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokackich i radcowskich;
 • Działając w Fundacji Court Watch Polska jako wolontariuszka zajmowała się obserwacją rozpraw sądowych w Ramach Obywatelskiego Monitoringu Sądów;
 • W Kancelarii wspiera dział procesowy.

nikola.paczkowska@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Kamil Rasiński

 • Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Obronił pracę magisterską pt. „Hazard w grach komputerowych – loot boxy”.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywał w Sądzie Rejonowym i kancelarii komorniczej.
 • Posiada ponad dwuletnie doświadczenie w zakresie likwidacji szkód majątkowych.
 • Aplikant adwokacki przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.
 • W kancelarii wspiera dział prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

kamil.rasinski@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Katarzyna Anysz

 • Z wyróżnieniem ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego broniąc prace magisterską pt: „Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego”.
 • Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w tym w szczególności prawie rodzinnym i spadkowym.
 • Posiada także doświadczenie w obsłudze prawnej i reprezentowaniu podmiotów z sektora farmaceutycznego.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych.
 • Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
 • Członek Sekcji Prawa Rodzinnego oraz Sekcji Praw Dziecka ORA Warszawa.

katarzyna.anysz@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Aleksander Gdak

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Pracę magisterską obronił w Katedrze Prawa Cywilnego z tematu „Odpowiedzialność cywilna za naruszenie dóbr osobistych wskutek dyskryminacji”.
 • Aplikant adwokacki II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
 • Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich.
 • Jego praktyka obejmuje zagadnienia z prawa cywilnego oraz prawa handlowego.
 • W zakresie jego zainteresowań pozostaje tematyka zakresu ochrony dóbr osobistych.

aleksander.gdak@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Mateusz Puławski

 • Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Obronił pracę magisterską pt. „Kontrola obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego”.
 • Doświadczenie zdobywał w kancelariach adwokackich.
 • Interesuje się prawem podatkowym oraz prawem zobowiązań.
 • W Kancelarii wspiera zespoł prawa procesowego cywilnego.

mateusz.pulawski@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

KACPER ŁADA

 • Aplikant adwokacki II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
 • Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań upadłościowych konsumenckich oraz przedsiębiorców.
 • Doświadczenie zdobywał w jednej z renomowanych kancelarii prawniczych zajmujących się ww. obszarami.
 • Ponadto umiejętności teoretyczne i praktyczne w obszarze prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego rozwinął na studiach podyplomowych „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe” organizowane przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie.
 • Dodatkowo w zakresie jego zainteresowań pozostaje szeroko pojęte prawo handlowe, czego wyrazem jest udział w studiach podyplomowych „Akademia Spółek” organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

kacper.lada@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Elwira Bielecka

 • Absolwentka Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, specjalizacja Administracja oraz Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie o kierunku Prawo. Słuchacz studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego na kierunku Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstw).
 • Aplikantka radcowska II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
 • Posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe w postępowaniach upadłościowych zdobyte w kancelariach doradców restrukturyzacyjnych.

elwira.capik@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Marta Meszka-Sulikowska

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie obroniła pracę magisterską p.t. „Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym”.
 • Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
 • Specjalizuje się w prawie cywilnym, odszkodowawczym, rodzinnym i spadkowym.
 • Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych.

marta.meszka@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Anna SAMBURSKA

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dwukrotna stypendystka stypendium naukowego przyznawanego przez rektora dla najlepszych studentów.
 • Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa gospodarczego prywatnego pt. „Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki partnerskiej – zagadnienia wybrane” napisaną pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego.
 • Wolontariusz – obserwator rozpraw sądowych w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sądów w Fundacji Court Watch Polska.
 • Z Kancelarią RESIST związana od lipca 2018 roku.
 • W Kancelarii współpracuje pod nadzorem adwokatów i radców prawnych przy reprezentowaniu syndyków w postępowaniach cywilnych,  w tym w procesach z zakresu prawa wekslowego, a także w konsumenckich i gospodarczych postępowaniach upadłościowych.
 • Interesuje się postępowaniem cywilnym, prawem spółek handlowych oraz prawem upadłościowym.
 • Odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

anna.samburska@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Krzysztof Borys

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz procedurze cywilnej, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i kanonicznym prawie małżeńskim.
 • Reprezentuje strony przed sądami powszechnymi.
 • Interesuje się tematyką nadzwyczajnych środków odwoławczych zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i kanonicznym procesie spornym.
 • Świadczy pomoc prawną przy reprezentowaniu zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących masy upadłości i masy sanacyjnej.
 • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

krzysztof.borys@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04