Prawo pracy

Zespół kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Oferujemy naszym klientom wsparcie w zakresie:

  • przygotowania i wdrożenia polityki ESG
  • zatrudniania i zwalniania pracowników, kadry menadżerskiej, w tym członków zarządów i menadżerów wysokiego szczebla
  • tworzenia optymalnych podstaw zatrudnienia, jak również uczestnictwa w negocjacjach warunków zatrudnienia oraz przygotowania dokumentacji będącą podstawą zatrudnienia (umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy cywilnoprawne oraz uchwały)
  • wyboru właściwej formy współpracy z pracownikami, sporządzania dokumentów niezbędnych do zatrudnienia, czy też rozwiązania stosunku pracy
  • przygotowania projektów aktów wewnętrznych pracodawcy m.in. regulaminów pracy i wynagradzania, wzorów umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz umów o zakazie konkurencji
  • ustalania treści i zmian układów zbiorowych
  • reprezentacji w sporach powstałych na tle nawiązania, ustalenia istnienia lub ustania stosunku pracy
  • reprezentacji pracodawców w sporach zbiorowych, jak również w negocjacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz przedstawicielami pracowników
  • przygotowania strategii zwolnień grupowych i restrukturyzacji zatrudnienia.
 
Lider Praktyki:
 
Dr Aleksandra Gurynow-Pulkowska
 
Maciej Lewkowicz