COVID RESISTance 24/7

Napisz do nas

Ogłoszenie na terytorium Polski stanu epidemii stanowi istotne zagrożenie dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych z niemalże każdej branży. Niezależnie od tego, jak długo potrwają ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, przedsiębiorcy powinni już teraz podjąć zdecydowane kroki, aby chronić swój biznes przed utratą płynności finansowej, trwałym spadkiem rentowności, a w dalszej kolejności niewypłacalnością. Potrzebne jest wypracowanie nowych – adekwatnych do sytuacji – modelów prowadzenie biznesu, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi optymalizacyjnych oraz restrukturyzacyjnych.

Kancelaria RESIST, przy wsparciu specjalistów od rozwiązań kryzysowych dla biznesu PEREGRINE, oferuje przedsiębiorcom dotkniętymi skutkami pandemii i zagrożonym niewypłacalnością pomoc we wdrożeniu wszelkich dostępnych mechanizmów operacyjnych, prawnych oraz finansowych. Stworzyliśmy zaawansowane narzędzie informatyczne służące do optymalizacji wykorzystania dostępnych form wsparcia w oparciu o tarczę antykryzysową oraz inne instrumenty restrukturyzacji. Stworzone algorytmy zapewniają maksymalne wykorzystanie środków w ramach tarczy i pozyskanie największego finansowania w krótkim czasie.

 

Narzędzie zapewnia:

 

        Optymalizacja kosztów pracy

Nasze usługi w zakresie optymalizacji działalności operacyjnej, w tym zwiększania efektywności kosztów pracy obejmują między innymi:

 

      Zarządzanie kryzysowe

Pomagamy w ustaleniu priorytetów w ramach zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem:

 

      Doradztwo prawne i biznesowe

Nasze usługi obejmują szeroko rozumiane doradztwo prawne i biznesowe dla podmiotów gospodarczych zagrożonych niewypłacalnością, w tym między innymi:

 

Skontaktuj się bezpośrednio z nami,
jesteśmy dostępni  dla Państwa 7 dni
w tygodniu 24 godziny na dobę:

Adwokat Oskar Sitek tel.: 601 686 970
oskar.sitek@resist.pl

Adwokat Piotr Rezanko tel.: 607 617 667
piotr.rezanko@resist.pl

covid@resist.pl