Z mecenasem Kielochem rozmawialiśmy w studiu Dziennika Gazety Prawnej o nowym, szczególnym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przepisy regulujące ten tryb weszły w życie 1 grudnia 2021 roku. Jest to jedno z postępowań restrukturyzacyjnych, których celem jest uniknięcie upadłości dłużnika.

Z naszym gościem rozmawialiśmy w szczególności o:

  • celu prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego,
  • zaletach nowo wprowadzonego postępowania o zatwierdzenie układu,
  • tym, kto może zainicjować takie postępowanie,
  • roli doradcy restrukturyzacyjnego,
  • znaczeniu obwieszczenia dnia układowego,
  • negocjacjach z wierzycielami,
  • tym, co powinien zawierać układ z wierzycielami,
  • przesłankach, które muszą być spełnione, żeby układ został przyjęty przez wierzycieli, a następnie zatwierdzony przez sąd,
  • adekwatności nowej instytucji względem potrzeb obrotu gospodarczego.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu: https://forsal.pl/gospodarka/prawo/artykuly/8331953,ustawodawca-umozliwil-szybsze-porozumienie-z-wierzycielami.html