Aktualności

Tomasz Romanowski, Maciej Lewkowicz i Konrad Staniszewski prelegentami na konferencji Pulsu Biznesu „Kontrakty budowlane”

W dniach 19-20 października 2021 r. odbędzie się konferencja organizowana przez Puls Biznesu „Kontrakty budowlane”, podczas której wystąpią prawnicy RESIST.

Nabywanie praw autorskich do projektów architektonicznych i uprawnienia do dokonywania zmian w projektach

Konrad Staniszewski, Radca prawny, RESIST Rezanko Sitek

  • Utwory architektoniczne i architektoniczno – urbanistyczne w systemie polskiego prawa autorskiego
  • Sposoby nabycia autorskich praw majątkowych do projektów architektonicznych
  • Prawo do integralności utworu architektonicznego
  • Podsumowanie

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w umowach o wykonanie zamówienia publicznego

Tomasz Romanowski, Adwokat, RESIST Rezanko Sitek

Maciej Lewkowicz, Adwokat, RESIST Rezanko Sitek

  • Przesłanki i metody zastosowania klauzuli waloryzacyjnej
  • Zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy w umowie na roboty budowlane lub usługi, objęte zamówieniem publicznym
  • Waloryzacja wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia publicznego w odniesieniu do nowelizacji p.z.p.
  • Dochodzenie roszczeń i rozwiązywanie sporów w związku z klauzulami waloryzacyjnymi
  • Podsumowanie i wnioski de lege ferenda

Program wydarzenia: https://www.pb.pl/konferencje/kontrakty-budowlane-22519d5f-f085-4535-ba0e-cd41296591ad#nkpb-goal