Aktualności

Konferencja Pulsu Biznesu i RESIST „Restrukturyzacja firmy w dobie kryzysu”

30 września 2021 r. odbędzie się całodniowa konferencja organizowana przez Puls Biznesu i RESIST „Restrukturyzacja w dobie kryzysu”. Podczas warsztatów poruszymy wiele tematów, które ujęte zostały z perspektywy głównych aktorów postępowań restrukturyzacyjnych – zadłużonego przedsiębiorcy oraz jego wierzyciela.

Pandemia wraz z chronicznie powracającymi lock-downami negatywnie wpływa na stan polskiej gospodarki, utrudniając funkcjonowanie przedsiębiorcom w wielu branżach. Utrata dotychczasowych źródeł przychodów, konieczność finansowej obsługi inwestycji, z których nie można czerpać zysków, zatory płatnicze – problemy mogą być różne, lecz ich mianownik jest najczęściej wspólny. Jest to brak wystarczającej ilości zasobów finansowych. W obliczu tych trudności, przedsiębiorcy powinni podjąć zdecydowane kroki, aby chronić swój biznes przed utratą płynności finansowej, a w konsekwencji niewypłacalnością i upadłością.

Potrzebne jest wypracowanie nowych, adekwatnych do obecnej sytuacji, modeli prowadzenia biznesu oraz podjęcie działań optymalizujących bieżącą działalność operacyjną. Samo ograniczenie kosztów może okazać się niewystarczające, a przejście przez kryzys bez większych strat będzie wymagało współpracy z wierzycielami. W sytuacji, gdy większość podmiotów na rynku odczuwa trudności finansowe, negocjacje dotyczące odroczenia płatności mogą zakończyć się fiaskiem.

Dlatego też przedsiębiorcy, borykający się z problemem utrzymania płynności finansowej powinni rozważyć możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji swojego zadłużenia przy wykorzystaniu jednego z postępowań restrukturyzacyjnych. Wierzyciele natomiast powinni być przygotowani na takie działania dłużników. Umiejętne korzystanie z uprawnień przysługujących wierzycielom oraz aktywne uczestnictwo w postępowaniu jest kluczem do zabezpieczenia własnych interesów.

Zapraszamy do rejestracji: https://www.pb.pl/konferencje/restrukturyzacja-firmy-w-dobie-kryzysu-b462b83a-3ad2-49e2-857d-fff280296fee#nkpb-goal

Program:

 

Część (1): RESTRUKTURYZACJA Z PERSPEKTYWY ZADŁUŻONEGO PRZEDSIĘBIORCY

 

09:00

Jak wybrać optymalną ścieżkę restrukturyzacyjną? Case study na przykładzie firmy z sektora budowlanego i deweloperskiego

Oskar Sitek, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
 • jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych oraz korzyści i ograniczenia z nimi związane?
 • jakie czynniki należy uwzględnić planując restrukturyzację?
 • jak skutecznie komunikować się z wierzycielami oraz efektywnie zarządzać sytuacją kryzysową?
 • jak branża oraz model biznesowy przedsiębiorcy wpływa na decyzję o restrukturyzacji?
09:40

Restrukturyzacja a prowadzenia biznesu – jak ochronić kluczowe dla przedsiębiorstwa umowy?

Tomasz Romanowski, adwokat, RESIST Rezanko Sitek
 • które umowy są chronione podczas restrukturyzacji i w jaki sposób?
 • czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego może być powodem do wypowiedzenia umowy?
 • umowa najmu w dobie pandemii 
10:10

Jak skonstruować prawidłowe propozycje układowe i doprowadzić do przyjęcia korzystnego układu? Negocjacje z wierzycielami oraz restrukturyzacja zobowiązań publicznoprawnych

Paweł Głodek, syndyk, doradca restrukturyzacyjny, prezes zarządu, KGS Restrukturyzacje
 • co to są propozycje układowe i jak je sporządzić?
 • nakaz równego traktowania wierzycieli a podział wierzycieli na grupy
 • jak negocjować z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych?
 • co to jest test prywatnego wierzyciela i jako go wykonać?
10:40

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – szybki sposób na ratowanie firmy nie tylko w dobie pandemii

Piotr Kieloch, adwokat, doradca restrukturyzacyjny, RESIST Rezanko Sitek
 • uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne a nowelizacja postępowania o zatwierdzenie układu – podobieństwa i różnice
 • uprawnienia i obowiązki nadzorcy układu
 • przebieg postępowania – od zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym do zatwierdzenia układu
11:10

Dyskusja prelegentów

Piotr Kieloch, adwokat, doradca restrukturyzacyjny, RESIST Rezanko Sitek

Paweł Głodek, syndyk, doradca restrukturyzacyjny, prezes zarządu, KGS Restrukturyzacje

Tomasz Romanowski, adwokat, RESIST Rezanko Sitek

Oskar Sitek, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
 
12:00
 

Przerwa

 

Część (2): RESTRUKTURYZACJA Z PERSPEKTYWY WIERZYCIELA

 

12:30

Dochodzenie wierzytelności od dłużnika w restrukturyzacji – jakie działania powinien podjąć wierzyciel?

Magdalena Zdanowska, radca prawny, RESIST Rezanko Sitek
 • dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej – kiedy wierzyciel może narazić się na niepotrzebne koszty?
 • spis wierzytelności – co należy zrobić, jeśli wierzytelność nie została w nim umieszczona?
 • prowadzenie egzekucji wobec dłużnika w restrukturyzacji – kiedy i na jakich zasadach jest możliwa?
13:00

Wierzyciel w toku postępowania restrukturyzacyjnego – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy?

Piotr Rezanko, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek
 • jak zabezpieczyć się przed restrukturyzacją kontrahenta?
 • w jaki sposób wpływać na przebieg postępowania restrukturyzacyjnego?
 • rada wierzycieli i jej uprawnienia
13:30

Zmiana i uchylenie układu, który nie jest wykonywany

Paweł Siwik, doradca restrukturyzacyjny, członek zarządu, KGS Restrukturyzacje
 • nadzorca wykonania układu – jaka jest jego rola?
 • dłużnik nie wywiązuje się z postanowień układu – jakie działania podjąć?
 • procedura zmiany i uchylenia układu
14:00

Krajowy Rejestr Zadłużonych – sposób na dłużnika czy wiele hałasu o nic?

Agata Duda-Bieniek, radca prawny, RESIST Rezanko Sitek
 • jakie dane mają znajdować się w rejestrze?
 • kto może wpisać dłużnika do rejestru?
 • czy dłużnik może ukryć swoje długi?
 • w jaki sposób wierzyciel może wykorzystać rejestr do ochrony swoich interesów?
14:30

Dyskusja prelegentów

Magdalena Zdanowska, radca prawny, RESIST Rezanko Sitek

Piotr Rezanko, adwokat, partner, RESIST Rezanko Sitek

Paweł Siwik, doradca restrukturyzacyjny, członek zarządu, KGS Restrukturyzacje

Agata Duda-Bieniek, radca prawny, RESIST Rezanko Sitek
 
15:30

Zakończenie warsztatów