Aktualności

Szkolenia w ORA „Rola pełnomocnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym” prowadzą Oskar Sitek, Piotr Rezanko i Piotr Kieloch

W dniach 25 i 27 maja 2021 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie organizuje szkolenia dla aplikantów „Rola pełnomocnika w postępowaniu  restrukturyzacyjnym” w ramach bloku „Praktyczne aspekty i zastosowanie przepisów prawa gospodarczo-handlowego – prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne”. Wykłady i zajęcia warsztatowe online poprowadzą adwokat Oskar Sitek, adwokat Piotr Rezanko oraz adwokat i doradca restrukturyzacyjny Piotr Kieloch.

Program zajęć:

  • Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, w tym pokrzywdzenie wierzycieli, jako negatywna przesłanka prowadzenia postępowania.
  • Rola pełnomocnika procesowego.
  • Wierzyciel, jako uczestnik postępowania restrukturyzacyjnego.
  • Rola rady wierzycieli.
  • Spis wierzytelności.
  • Obowiązywanie układu.
  • Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo.
  • Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.
  • Europejskie postępowanie w sprawach upadłościowych rozporządzenie (WE) 1346/2000”.