Aktualności

RESIST reprezentowała z sukcesem Grupę ZIBI w sporze z jednym z największych centrów handlowych w Warszawie wynikającym z umowy najmu w czasie pandemii

Sąd Okręgowy w Warszawie podzielił stanowisko prawników RESIST dotyczące możliwości ingerencji sądu w treść umowy najmu na podstawie przyjęcia, że miała miejsce nadzwyczajna zmiana stosunków i należy zastosować tzw. klauzulę rebus sic stantibus.

Najemca lokalu – Grupa ZIBI, dystrybutor zegarków, produktów elektronicznych i instrumentów muzycznych takich marek jak m.in: Casio, Atlantic, Bulova, Guess, Lacoste, reprezentowany przez prawników RESIST uzyskał zabezpieczenie przysługującego mu roszczenia o ukształtowanie na podstawie art. 357(1) k.c. stosunku prawnego, wynikającego z zawartej umowy najmu powierzchni handlowej (powyżej 2 tys. m2) i określenie wysokości czynszu należnego Wynajmującemu od Najemcy. W ocenie Najemcy następstwa wywołane przez pandemię stanowią okoliczność, która może być oceniana jako nadzwyczajna zmiana stosunków.

Sąd Okręgowy w Warszawie, który podzielił w całości stanowisko wyrażone we wniosku, nie miał wątpliwości, że istnieje możliwość zabezpieczenia roszczenia w sposób wskazany przez Najemcę, tj. poprzez zakazanie Wynajmującemu podejmowania działań zmierzających do realizacji gwarancji bankowej, składania oświadczeń woli o wypowiedzeniu umowy najmu oraz składania oświadczeń oraz wniosków zmierzających do nadania klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym Najemca poddał się dobrowolnie egzekucji, zaś roszczenie zostało uprawdopodobnione.

Grupę ZIBI reprezentowali: adwokat Oskar Sitek, adwokat Tomasz Romanowski oraz radca prawny Agata Duda-Bieniek.