Aktualności

Podwójny sukces restrukturyzacyjny RESIST na rzecz lidera branży budowlanej i deweloperskiej

Prawnicy kancelarii RESIST z powodzeniem doradzali grupie kapitałowej będącej jednym z liderów na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce przy przeprowadzeniu reorganizacji jej struktury oraz redukcji zadłużenia w ramach tzw. uproszczonych restrukturyzacji wchodzących w jej skład spółek.

W marcu 2021 roku uprawomocniły się postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego w Warszawie w przedmiocie zatwierdzenia dwóch układów dotyczących powiązanych ze sobą spółek. Jest to kulminacyjny punkt w procesie restrukturyzacji całej grupy kapitałowej, który wyznacza moment obowiązywania układów. Przewidują one bezpieczną restrukturyzację około 25 mln zł zadłużenia. Warto podkreślić, że kancelarii udało się przekonać Urząd Skarbowy do wyrażenia zgody na redukcję aż 25% jego wierzytelności oraz rozłożenie pozostałej części na raty płatne w ciągu 3 lat. W ten sposób doszło do obniżenia znacznej kwoty zobowiązań podatkowych.

Atrakcyjność koncepcji restrukturyzacyjnej opracowanej przez RESIST, która zakłada m.in. połączenie części spółek w ramach grupy oraz uproszczenie jej struktury organizacyjnej i finansowej, przesądziła o przyjęciu korzystnych dla klienta układów z wierzycielami, które umożliwiają mu dalsze niezakłócone prowadzenie i rozwijanie działalności budowlano-deweloperskiej. Odnotować przy tym należy, że w polskim prawie brakuje regulacji, które wyodrębniają interes grupy kapitałowej jako całości lub ułatwiają przeprowadzenie wspólnej restrukturyzacji powiązanych ze sobą podmiotów, choć implementacja takich rozwiązań legislacyjnych staje się coraz bardziej niezbędną potrzebą przedsiębiorców. Tym bardziej cieszy, że udało się sprostać wyzwaniu przy użyciu obecnie obowiązujących instrumentów prawnych, skutecznie wdrażając wspólną strategię restrukturyzacji dla kilku spółek działających w ramach jednej grupy kapitałowej.

Doradztwo kancelarii dotyczyło przygotowania całości koncepcji działań naprawczych i obejmowało uporządkowanie relacji między spółkami grupy, przygotowanie planów restrukturyzacyjnych, w tym środków restrukturyzacyjnych oraz harmonogramów ich wdrożenia oraz sporządzenie wniosków o zatwierdzenie układu. Wsparcie w toku całego postępowania obejmowało także przygotowanie propozycji układowych, które były poprzedzone obszerną analizą finansową i prawną oraz negocjacje z wierzycielami.

Jest to kolejny projekt RESIST, w którym pragmatyczna ocena możliwości restrukturyzacji, pozwoliła na osiągnięcie oczekiwanych przez klienta celów biznesowych. Przyjęte zdecydowaną większością głosów wierzycieli układy zapewniły klientowi bezpieczną restrukturyzację zadłużenia. Nieszablonowość podejścia do sprawy wyraża się we włączeniu skomplikowanej reorganizacji grupy kapitałowej, obejmującej szereg przekształceń podmiotowych w proces uproszczonej restrukturyzacji, której głównym celem jest restrukturyzacja zadłużenia.

Z ramienia kancelarii RESIST Rezanko Sitek klientowi doradzali: adwokat Oskar Sitek oraz adwokat i doradca restrukturyzacyjny Piotr Kieloch.