Aktualności

Uproszczona restrukturyzacja sposobem na ratowanie biznesu – Piotr Kieloch dla Rzeczpospolitej

Przedsiębiorca otrzymuje bufor czasowy, w którym przy wsparciu doradcy restrukturyzacyjnego może wypracować warunki układu z wierzycielami, bez zagrożenia podjęcia przez nich działań egzekucyjnych lub ryzyka rozwiązania części umów – pisze w Rzeczpospolitej adwokat i doradca restrukturyzacyjny Piotr Kieloch.

Do końca czerwca 2021 roku przedsiębiorcy borykający się z problemami finansowymi mogą zainicjować tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Jest to nadzwyczajna procedura insolwencyjna, która została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w czerwcu ubiegłego roku, jako instrument wsparcia dla ratowania biznesu w okresie pandemii. Przyznaje ona wyraźny prymat interesu dłużnika nad interesem wierzycieli, dlatego też jej obowiązywanie zostało ograniczone w czasie. Mimo wielu początkowych obaw o nadużywanie wzmocnionej pozycji przez dłużników, nową regulację można uznać za sukces. Realizuje ona koncepcję łatwo dostępnej, szybkiej i stosunkowo taniej restrukturyzacji, stanowiąc realny instrument na sprawne oddłużenie przedsiębiorcy przy znaczącym ograniczeniu ingerencji sądów restrukturyzacyjnych.

Całość artykułu jest dostępna na stronie RP: https://www.rp.pl/Firma/303259986-Uproszczona-restrukturyzacja-sposobem-na-ratowanie-biznesu.html