Aktualności

Tomasz Romanowski prelegentem podczas webinarium „Spory sądowe oraz dochodzenie roszczeń na gruncie nowelizacji KPC i planowanych zmian”

24 maja 2021 r. adwokat Tomasz Romanowski wystąpi w roli prelegenta podczas webinarium „Spory sądowe oraz dochodzenie roszczeń na gruncie nowelizacji KPC i planowanych zmian. Aspekty praktyczne” organizowanego przez MM Conferences. Przedstawi temat: „Postępowania gospodarcze w nowym reżimie prawnym”.

  1. Nowe pojęcie sprawy gospodarczej.
  2. Specyficzne rozwiązania prawne służące koncentracji materiału dowodowego i przyspieszeniu postępowania – nowe terminy procesowe i ograniczenia dowodowe.
  3. Umowa dowodowa – wady i zalety rozwiązania.
  4. Ograniczenia obowiązujące w procesie w zakresie przekształceń podmiotowych, modyfikacji powództwa oraz wytaczaniu powództw wzajemnych.
  5. Zmodyfikowane zasady odpowiedzialności za wynik procesu w sprawach gospodarczych.

Zapraszamy do udziału: https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/spory-sadowe-oraz-dochodzenie-roszczen-na-gruncie-nowelizacji-kpc-i-planowanych-zmian-aspekty-praktyczne