Aktualności

Prawnicy RESIST z sukcesem reprezentowali syndyka masy upadłości w sporze toczącym się przeciwko jednostce samorządu terytorialnego o wpis ekspektatywy prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków

Prawnicy RESIST reprezentowali syndyka masy upadłości stowarzyszenia w precedensowym sporze dotyczącym wpisu ekspektatywy użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 99 lat i dokonania wpisu własności budynków. Sprawa dotyczy nieruchomości, których wartość opiewa na kilkadziesiąt milionów złotych.

Syndyk wygrał istotny, z punktu widzenia toczącego się postępowania upadłościowego, spór przeciwko jednostce samorządu terytorialnego o prawo wpisania posiadanej ekspektatywy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do ksiąg wieczystych. Przedmiotowa sprawa ma szczególne znaczenie dla Klienta, bowiem po wielu latach sporu uzyskał on możliwość realizacji wyroku Sądu Najwyższego sprzed kilkunastu lat.    

W I instancji, zarówno Starszy Referendarz Sądowy, jak i Sąd Rejonowy oddalili wniosek Syndyka o wpis. Syndyk zaskarżył oba postanowienia. Sąd Okręgowy podzielił argumentację przedstawioną przez prawników RESIST i potwierdził, że Syndyk złożył oświadczenie o przyjęciu gruntu w użytkowanie wieczyste oraz nabyciu prawa własności budynków w wymaganej formie, a sąd wieczystoksięgowy nie ma uprawnień ani możliwości prowadzenia postępowania dowodowego wykraczającego poza badanie dokumentów.

Kluczowym zagadnieniem rozstrzygniętym przez rzeczone orzeczenie jest stwierdzenie, że brak określenia okresu, na jaki ma zostać ustanowione użytkowanie wieczyste, nie stanowi przeszkody do dokonania wpisu. W takim wypadku oddanie gruntu następuje na okres 99 lat. Podobnie brak wskazania sposobu korzystania z nieruchomości w wyroku wydanym jako zastępcze oświadczenie woli nie może stanowić przeszkody do dokonania wpisu użytkowania wieczystego do księgi wieczystej, bowiem treść przysługującego prawa określa ustawa i zasady współżycia społecznego.

Dodatkowo Sąd Okręgowy potwierdził wnioski prezentowane przez prawników RESIST, jakoby złożenie oświadczenia o przyjęciu gruntu w użytkowanie wieczyste oraz nabyciu prawa własności budynków nie było czynnością, dla której ważności wymagane jest zezwolenie sędziego-komisarza.

Z ramienia Kancelarii interesy Syndyka reprezentowali Piotr Staniec, Robert Rubacha i Martyna Jędraszka