Aktualności

Doradzaliśmy Spółce wiodącej w branży sprzedaży odzieży segmentu premium w strategicznym dla jej dalszego rozwoju postępowaniu restrukturyzacyjnym, dotyczącym zadłużenia przekraczającego 22 mln zł.

Prawnicy RESIST z Praktyki Restrukturyzacyjnej doradzali swojemu wieloletniemu klientowi, grupie spółek, z branży odzieżowej przy przeprowadzeniu strategicznej dla jego rozwoju restrukturyzacji sądowej, zadłużenia przekraczającego 22 mln zł. Zakończenie procesu restrukturyzacji przyjętym układem pozwoliło kontynuować prowadzoną od 28 lat sprzedaż na terenie całego kraju bez potrzeby finansowania bankowego.

Nasze doradztwo dotyczyło przygotowania koncepcji działań naprawczych i obejmowało przygotowanie wniosku otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, określenie planu redukcji zadłużenia oraz renegocjację warunków umów najmu, gwarantujących zachowanie kluczowych dla funkcjonowania spółki kontraktów handlowych. Wsparcie w toku całego postępowania obejmowało także przygotowanie propozycji układowych, które były poprzedzone obszerną analizą finansową i prawną, a także wsparcie we wdrożeniu przez Klienta zaplanowanych działań.

Doradztwo na rzecz Klienta prowadzącego sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych jest kolejnym przypadkiem zaangażowania Praktyki Restrukturyzacyjnej w sprawach, w których pragmatyczna ocena możliwości restrukturyzacji, pozwoliła przyjąć układ zdecydowaną większością głosów wierzycieli, głównie zagranicznych, z sumą wierzytelności ponad 21 mln zł. Przyjęty układ zapewnił Klientowi restrukturyzacje ponad 17 mln zł i umorzenie odsetek o wartości blisko 3,2 mln bez potrzeby uzyskiwania zewnętrznego finansowania bankowego. Nieszablonowość podejścia do projektu związana była głównie z koniecznością zredefiniowania struktury operacyjnej i zadłużenia, co pozwoliło nie tylko wznowić dostawy towarów do sklepów, odbudować zaufanie wierzycieli, co także zwiększyć obrót o 5% w skali roku i przychody o blisko 1,5 mln rocznie. W porównaniu do kosztów finasowania bankowego przeprowadzona we właściwym momencie restrukturyzacja pozwoliła uzyskać korzyść ekonomiczną na poziomie 7,5 mln zł.

Z ramienia Kancelarii Klientowi doradzali Oskar Sitek, Piotr Rezanko i Piotr Kieloch.