Aktualności

Prawnicy RESIST z sukcesem doradzali przy zawarciu umów budowlanych o wartości ponad 8 mln zł, dotyczących kompletnego wyposażenia nowych biur dla dwóch banków.

Prawnicy RESIST z sukcesem doradzali swojemu Klientowi w toku negocjacji oraz przy zawieraniu umów o wartości ponad 8 mln zł na kompleksową dostawę, wyposażenie i wykończenie kilkunastu pięter nowych biur dla banków, jakie zostaną otworzone w Warszawie w 2020 r.

Doradztwo obejmowało całość procesu negocjacji wielopłaszczyznowych warunków umów budowlanych, które musiały uwzględniać wpływ aktualnie panującej pandemii.  Ponadto prawnicy RESIST zapewniali Klientowi bieżące wsparcie prawne w trakcie konstruowania umów we wzajemnych ich powiązaniu z umowami podwykonawczymi, z dostawcami i producentami wyposażenia nowych biur banków.

Klientowi doradzali Agnieszka Makowska – Stawowiak oraz Magdalena Zdanowska przy wsparciu Oskara Sitek