Aktualności

Prawnicy RESIST z Praktyki Restrukturyzacyjnej doradzali przy opracowaniu i wdrożeniu planu restrukturyzacji 17 mln zadłużenia dużego przedsiębiorstwa spożywczego, działającego na rynkach europejskich.

Prawnicy RESIST z Praktyki Restrukturyzacyjnej doradzali przy opracowaniu planu restrukturyzacji zadłużenia dużego przedsiębiorstwa spożywczego, prowadzącego międzynarodową sprzedaż. Doradztwo obejmowało w szczególności wdrożenie planu restrukturyzacji w ramach otwartego w tym celu postępowania restrukturyzacyjnego, przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami oraz doprowadzenie do zatwierdzenia układu.

Wsparciem objęte było przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, opracowanie różnych wariantów planu restrukturyzacji zadłużenia, określenie poziomów redukcji zadłużenia w poszczególnych grupach wierzycieli oraz przygotowanie propozycji układowych, zakładających konwersję wierzytelności na udziały. Prawnicy RESIST zapewnili także Klientowi pomoc na każdym etapie przyspieszonego postępowania układowego oraz w okresie wykonywania układu.

Wszystkie działania były poprzedzone obszerną analizą finansową i prawną spółki, negocjacji z wierzycielami, zredefiniowaniem stosunków właścicielskich oraz pragmatyczną oceną możliwości jej restrukturyzacji. W toku postępowania restrukturyzacyjnego wspieraliśmy Klienta w negocjacjach z wierzycielami w sprawie przyjęcia planowanego układu oraz w bieżących relacjach z kontrahentami. Służyliśmy również nadzorcy sądowemu ekspercką wiedzą, przygotowując opinie prawne dotyczące relacji prawa ochrony konkurencji oraz prawa restrukturyzacyjnego w zakresie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Nieszablonowe podejście do tematu oraz zaangażowanie Prawników RESIST z Praktyki Restrukturyzacyjnej doprowadziło do zatwierdzenia bardzo korzystnych dla Klienta warunków restrukturyzacji jego zadłużenia. Przyjęty układ przewidywał konwersję ponad 7 mln zł wierzytelności na udziały spółki, przy zachowaniu pełnej kontroli nad spółką przez Klienta.

Z ramienia Kancelarii Klientowi doradzali Oskar Sitek, Piotr Kieloch i Karolina Kosik.