Aktualności

Kancelaria RESIST doradza w zakresie dochodzenia wierzytelności instytucji finansowych w upadłości

Doradztwo prawne RESIST w zakresie dochodzenia i zarządzania wierzytelnościami instytucji finansowych w upadłości to ciąg sukcesów, trwający od grudnia 2014 roku.

Nasz wyspecjalizowany zespół kilkudziesięciu prawników skutecznie obsługuje proces dochodzenia wierzytelności, przysługujących kilku instytucjom finansowym w upadłości z całego kraju. Łączna wartość obsługiwanego portfela wierzytelności przekracza 4 mld zł.

Obsługa kancelarii RESIST obejmowała wszystkie czynności, począwszy od działań polubownych (wezwania do zapłaty), poprzez złożenie pozwów (EPU, pozwy z weksla, pozwy wobec dłużników rzeczowych), aż po postępowania egzekucyjne. W ramach świadczonych usług przeprowadziliśmy także wielopoziomową analizę dochodzonych wierzytelności, w tym wycenę kilku tysięcy nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie. Bilans działań kancelarii RESIST obejmuje ponad 13 700 pozwów, na kwotę przewyższającą 1 mld złotych oraz ponad 7460 postępowań egzekucyjnych, na kwotę ponad 360 mln zł.