Aktualności

Doradztwo prawne RESIST w toku postępowania upadłościowego spółki z branży budowlanej

Kancelaria RESIST wspiera syndyka masy upadłości spółki z branży budowlanej prowadzącej takie projekty jak przebudowa Centrum Handlowego w Warszawie, czy biurowców na Mokotowie.

Nasz zespół prowadzi kompleksowe doradztwo prawne w toku prowadzonego postępowania upadłościowego w zakresie wszystkich kwestii prawnych według potrzeb syndyka, w tym m.in. w zakresie oceny następstw ogłoszenia upadłości dla stosunków prawnych, których stroną jest upadły, odzyskiwania należności (w tym zatrzymanych sum tytułem kaucji gwarancyjnych), prowadzenia spraw sądowych.

Kancelaria RESIST doradzała w przedmiocie dostępnych rozwiązań związanych z problematyką zobowiązań wykonawcy generalnego wynikających z umów o roboty budowlane, umów kaucji gwarancyjnych oraz gwarancji jakości – których termin jeszcze nie upłynął – w związku z ogłoszeniem upadłości tej strony wymienionych umów.

Przeprowadziliśmy również analizę faktyczną oraz prawną szeregu umów o roboty budowlane w zakresie udzielonych przez upadłego gwarancji jakości, a także gwarancji bankowych wystawionych przez różne banki na zlecenie upadłego, w następstwie podejmując czynności zmierzające do odstąpienia od wybranych umów w trybie przepisów Prawa upadłościowego.

Projekt prowadzi Piotr Rezanko, Karolina Kosik, Robert Rubacha, Piotr Siekierski i Bartłomiej Łagowski.