Aktualności

Doradztwo prawne RESIST w toku postępowania sanacyjnego spółki z branży e-commerce

Kancelaria RESIST wspiera zarządcę masy sanacyjnej spółki z branży e-commerce, prowadzącej sprzedaż m.in. produktów dla dzieci, artykułów dla zwierząt, a także wyposażenia domu i ogrodu na rynek polski, europejski oraz amerykański w dużej mierze za pośrednictwem portalu Amazon.

Prowadzimy kompleksowe doradztwo prawne w toku postępowania sanacyjnego spółki związane z:

  • bieżącą działalnością spółki,
  • z opracowaniem nowego modelu biznesowego, który ma zapewnić właściwe funkcjonowanie firmy,
  • prowadzeniem negocjacji zarówno ze stałymi partnerami biznesowymi spółki, mającymi na celu zabezpieczenie ciągłości działalności spółki i jej bieżących przychodów, jak i państwową instytucją w zakresie dofinansowania działalności w prawie 3 mln zł,
  • dochodzeniem należności,
  • prowadzeniem spraw sądowych,
  • obroną przed bezprawnie wszczynanymi wobec spółki egzekucjami.

W szczególności, Kancelaria wdrożyła proces optymalizacji ponoszonych przez spółkę kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez m.in. odstąpienie od niekorzystnych umów najmu za zgodą Sędziego-komisarza w oparciu o przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne, co pozwoli zredukować stałe miesięczne wydatki spółki o 1,5 mln zł oraz przeprowadzenie negocjacji w zakresie najmu nowej siedziby spółki i magazynu.

Ze strony RESIST projekt prowadzi Piotr Rezanko, Magdalena Zdanowska, Robert Rubacha, Piotr Kieloch, Justyna Smolińska i Karolina Kosik.