Zespół
Poznaj nas
SENIOR ASSOCIATE

Mateusz Lenart adwokat

Aplikant przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, studia ukończył na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji. Pracę magisterską z dziedziny prawa karnego przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Król – Bogomilskiej pod tytułem „Zagadnienie prania pieniędzy w ustawodawstwie polskim”. Doświadczenie w pracy zdobywał w międzynarodowych firmach. Główny obszar zainteresowań to prawo cywilne oraz prawo karne w uwzględnieniem odpowiedzialności karno – skarbowej.