Zespół
Poznaj nas
SENIOR ASSOCIATE

Karolina Kosik adwokat

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Obroniła pracę magisterską pt. „Elementy "syndromu sztokholmskiego" w relacji sprawca-ofiara handlu ludźmi”, którą napisała pod kierunkiem prof. Zbigniewa Lasocika, dyrektora Ośrodka Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego. Jej praktyka koncentruje się głównie w obszarze prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, karnego i prawa upadłościowego.