Zespół
Poznaj nas
SENIOR ASSOCIATE

Agnieszka Makowska-Stawowiak adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendystka programu Socrates/Erasmus. W 2011 roku uzyskała tytuł Master en droit prive przyznany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Orleanie. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz upadłościowym i naprawczym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej problematyki restrukturyzacyjnej.