Zespół
Poznaj nas
PARTNER

Piotr Staniec adwokat, radca prawny

Partner Kancelarii. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu europeistyki na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na UW.

Odbył aplikację prokuratorską w Warszawie, którą ukończył egzaminem prokuratorskim zdanym z wynikiem bardzo dobrym, po czym uzyskał wpis na listę Adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie oraz na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, przy czym aktualnie wykonuje zawód adwokata.

W ramach pracy zawodowej, jeszcze w trakcie trwania aplikacji, jak i bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadził obsługę prawną różnorodnych podmiotów gospodarczych, w tym dużej spółki deweloperskiej o ogólnopolskim zasięgu, gdzie pracował na stanowisku kierowniczym, a następnie dyrektorskim oraz pełnił funkcję prokurenta. 

Od 2009 roku prowadzi Kancelarię Adwokacką „PRO REO”, specjalizującą się w prawie karnym oraz kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych.

Od 2013 roku jest również wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu
Henri Bergson