Zespół
Poznaj nas
PARTNER

Piotr Rezanko adwokat

Partner Kancelarii. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym równolegle studiował na Wydziale Polonistyki w Katedrze Filologii Klasycznej. Pracę magisterską bronił w Katedrze Prawa Karnego. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata.  Autor publikacji z zakresu procedury cywilnej i prawa upadłościowego. W swojej wieloletniej praktyce zawodowej prowadził  sprawy z zakresu wielu dziedzin prawa. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podmiotom gospodarczym, obejmującym wszystkie aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym, w tym opracowywaniu i wdrażaniu zasad (praktyk) ładu korporacyjnego. Prowadził kilkaset spraw obejmujących dziedziny prawa cywilnego, wekslowego i upadłościowego, reprezentując klientów w sporach sądowych, tworząc i analizując m.in. wyspecjalizowane umowy z zakresu oprogramowania IT dedykowanego dla banków i towarzystw ubezpieczeniowych, a także sporządzając opinie prawne, w tym – lecz nie wyłącznie – z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz upadłościowego. Dysponuje doświadczeniem w obsłudze spółek sektora rynku kapitałowego, gdzie bezpośrednio nadzoruje bieżące wykonywanie przez te podmioty obowiązków względem instytucji nadzoru finansowego oraz innych regulatorów rynku kapitałowego.