Zespół
Poznaj nas
ASSOCIATE

Mateusz Daniluk aplikant adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską pisał z zakresu prawa karnego pod przewodnictwem prof. dr hab. Jarosława Majewskiego na temat „Pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym”.
Doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, Sądzie Rejonowym w Wołominie oraz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
Zawodowo interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa karnego oraz cywilnego. Wiedzę z tych oraz innych dziedzin prawa stara się stale poszerzać i pogłębiać.
Prywatnie interesuje się Słowianami, historią, kulturystyką oraz muzyką, zwłaszcza metalową.