Zespół
Poznaj nas
SENIOR ASSOCIATE

Małgorzata Niewiadomska adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz stypendystka programu LLP Erasmus. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Jej zainteresowania zawodowe obejmują w szczególności prawo cywilne oraz sądownictwo polubowne.