Zarządzanie wierzytelnościami

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie dochodzenia wierzytelności na wszystkich etapach postępowania począwszy od monitoringu i negocjacji z dłużnikiem, przez przeprowadzenie postępowania sądowego, aż po uzyskanie zaspokojenia roszczeń klientów w toku postępowania egzekucyjnego. Powyższe dotyczy zarówno tzw. wierzytelności masowych oraz wierzytelności korporacyjnych.

Kancelaria oferuje również pomoc prawną w organizacji i przeprowadzaniu procesu sprzedaży wierzytelności