Prawo karne gospodarcze

Z uwagi na skomplikowanie relacji gospodarczych Kancelaria w celu zabezpieczenia interesów prawnych klientów zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego. Obejmuje ono przede wszystkim wsparcie prawne mające na celu minimalizację ryzyk skierowania przeciwko naszym Klientom postępowań karnych jak również reprezentowanie interesów Klientów w toku postepowań przygotowawczych i sądowych na każdym ich etapie.

Reprezentujemy Klientów we wszystkich rodzajach postępowań karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących czynów zabronionych skierowanych przeciwko

  • dokumentom, papierom wartościowym i środkom płatniczym
  • prawom osób wykonujących pracę zarobkową
  • mieniu
  • dobrom intelektualnym
  • bezpieczeństwu obrotu gospodarczego
  • dobrom indywidualnym
  • wierzycielom i przetargom publicznym